Osobe možete da dodate u poziv samo ako vam je podesiti uslugom pozivanja kao što su Unified CM, Webex Calling ili pozivi hostovani od strane dobavljača usluga. Ako niste sigurni sa čime podesiti, možete da saznate koju uslugu pozivanja imate.

Broj osoba koje možete da dodate u poziv zavisi od usluge pozivanja. Ako vam podesiti povezani Unified CM ili Webex Calling, broj osoba koje možete da dodate zavisi od toga kako je administrator podesiti resurse za konferencije za vas. Ako vaš poziv hostuje dobavljač usluga, broj određuje dobavljač usluga (može biti između 3 i 15).

1

Kada imate poziv sa nekim, kliknite na "Više "a zatim izaberite opciju Konferencija.

Obavestite osobu u prvom pozivu da će biti na čekanju.

2

Unesite broj ili ime, a zatim odaberite da li želite da bude audioili videoPozovi.

3

Izaberida biste se pridružili dva telefonska poziva.

Svi su u konferencijski razgovor i možete da prikažete sve učesnike izborom .


 

Konferenciju možete da pokrenete i kada telefonirate sa svojim stoni telefon.

1

Kada imate poziv sa nekim, dodirnite "Još "a zatim izaberite opciju Konferencija.

Obavestite osobu u prvom pozivu da će biti na čekanju.

2

Unesite broj ili ime, a zatim izaberite "Pozovi ".

3

Izaberida biste se pridružili dva telefonska poziva.