Část Kontakty je v centru uživatelů k dispozici pouze v případě, že jste vy nebo vaše organizace dříve zřídili data kontaktů na uživatelském portálu pro volání.

 
Kontakty přidané do uživatelského centra se v aplikaci Webex nezobrazují a podobně se kontakty aplikace Webex nezobrazují v uživatelském centru.
1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Kontakty.

2

Proveďte následující akce:

  • Chcete-li přidat kontakt s kódem rychlé volby, klepněte na tlačítko Kontakty rychlé volby > Přidat kontakt. Poté zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu a z rozevíracího seznamu vyberte rychlou volbu.

     
    Pro často volaná čísla můžete nastavit až 100 (00–99) kódů rychlé volby. Zde vytvořené rychlé volby se nesynchronizují s rychlými volbami, které vytvoříte na stolním telefonu IP, ale lze je vytočit ze stolního telefonu.
  • Chcete-li přidat kontakt bez kódu rychlé volby, klepněte na tlačítko Kontakty bez rychlé volby > Přidat kontakt a poté zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu.
3

Klikněte na Přidat.

Co dělat dál

Chcete-li uskutečnit hovor kontaktu rychlé volby, vytočte #, po němž následuje kód rychlé volby a pak #. To lze provést ze stolního telefonu nebo aplikace Webex.