1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Katalog i Brukerportal for kall.


 

Du kan ikke redigere disse tallene.

3

Klikk Eksporter til CSV for å eksportere listen til et regneark.