1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkownikówwywołujących kliknij pozycję Katalog.


 

Nie można edytować tych liczb.

3

Kliknij Eksportuj do pliku CSV, aby wyeksportować listę do arkusza kalkulacyjnego.