Povolit místnosti pro spolupráci pro účty hostitele

Zapněte místnosti pro spolupráci, aby se lidé mohli připojit ze svého videosystému.


 

Videosystémy se nemohou připojit k webinářům na platformě RAMP, protože na platformě RAMP momentálně běží videoplatforma 1.

1

Přihlaste se ke správě webu, přejděte na Správa uživatelů > Upravit uživatele a vyberte uživatele.

2

V části Oprávnění si prohlédněte místnost pro spolupráci.

3

Zvolte Aktualizovat.

Určit možnosti místnosti pro spolupráci

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů na Možnosti místnosti pro schůzky pro spolupráci Cloud a zkontrolujte možnost Povolte krátkou adresu videa zaškrtávací políčko.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolit zpětné videovolání

Povolte zpětné volání videohovoru, aby se uživatelé schůzek a webinářů a panelisté událostí Webex mohli snáze připojit z videosystémů.

  • Uživatelé mobilní aplikace Webex Meetings se mohou připojit ke schůzce klepnutím na tlačítko na svém smartphonu nebo tabletu (iOS a Android).

  • Uživatelé schůzek pro stolní počítače a panelisté událostí mohou přijímat videohovor ve svém videosystému, podobně jako zpětné zvukové volání.

Než začnete

Nakonfigurujte web Webex pomocí zvuku Webex nebo zvuku připojeného ke cloudu.

1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

V části Možnosti konferenčních místností pro spolupráci v cloudu zaškrtněte políčko Povolit zpětné volání videa.

3

Zvolte, zda se uživatelé musí stisknout 1 pro připojení ke schůzkám nebo událostem:

  • bez stisknutí 1
  • musí stisknout 1

 
Uživatelé aplikace Webex Meetings si mohou zvolit připojení svého videosystému se stisknutím tlačítka 1 nebo bez stisknutí tlačítka Předvolby > Videosystém > Zavolejte na můj videosystém.
4

Zvolte Aktualizovat.

Povolit místnosti pro spolupráci pro účty hostitele

Zapněte místnosti pro spolupráci, aby se lidé mohli připojit ze svého videosystému.


 

Videosystémy se nemohou připojit k webinářům na platformě RAMP, protože na platformě RAMP momentálně běží videoplatforma 1.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Správa > Uživatelé a pak vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit konferenční místnost.

2

Na kartě Schůzky vyberte web služby Webex z rozevíracího seznamu Nastavení použít .

3

V části Uživatelská oprávnění pro daného uživatele zaškrtněte možnost Připojit se ke schůzkám z videosystémů.

4

Klikněte na možnost Uložit.

Určit možnosti místnosti pro spolupráci

1

Z pohledu zákazníka , přejít na Služby > Schůzka .https://admin.webex.com

2

Na stránce Weby vyberte web Webex a potom klikněte Nastavení .

3

V nabídce vyberte možnost Společná nastavení > Konferenční místnosti (CMR).

4

V části Možnosti místnosti pro spolupráci v cloudu zapněte možnost Použít pilotní číslo ke konfiguraci číselného řetězce vytáčení, který se zobrazí například v e-mailech s pozvánkou na schůzku <meeting_number>@webex.com.

Ponecháte-li tuto část nezaškrtnutou, výsledkem je, že se uživatelé připojí ke schůzkám a panelisté se připojí k událostem vytočením adresy URL pilota vygenerované systémem, která se zobrazí v e-mailové pozvánce.

5

Upravením textového pole nastavte pilotní číslo.

Nová nebo aktualizovaná pilotní čísla musí přesně odpovídat zvolenému číslu.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Povolit zpětné videovolání

Povolte zpětné volání videohovoru, aby se uživatelé aplikací Meetings a Wbinars mohli snáze připojit z videosystémů.

  • Uživatelé mobilní aplikace Webex Meetings se mohou připojit ke schůzce klepnutím na tlačítko na svém smartphonu nebo tabletu (iOS a Android).

  • Uživatelé schůzek pro stolní počítače a panelisté událostí mohou přijímat videohovor ve svém videosystému, podobně jako zpětné zvukové volání.

Než začnete

Web služby Webex musíte nakonfigurovat pomocí zvuku Webex nebo zvuku připojeného ke cloudu.

1

Z pohledu zákazníka , přejít na Služby > Schůzka .https://admin.webex.com

2

Na stránce Weby vyberte web Webex a potom klikněte Nastavení .

3

V nabídce vyberte možnost Společná nastavení > Konferenční místnosti (CMR).

4

V části Možnosti cloudových místností pro spolupráci zapněte možnost Povolit zpětné videohovory.

5

Zvolte, zda se uživatelé musí stisknout 1 pro připojení ke schůzkám nebo událostem:

  • bez stisknutí 1
  • musí stisknout 1

 

Uživatelé aplikace Webex Meetings si mohou zvolit připojení svého videosystému se stisknutím tlačítka 1 nebo bez stisknutí tlačítka Předvolby > Videosystém > Zavolejte na můj videosystém.

6

Klikněte na možnost Uložit.