Aktivere samarbeidsmøterom for vertskontoer

Du kan aktivere Samarbeidsmøterom slik at folk kan bli med fra videosystemene sine.

Bare Webex Meetings-brukere og paneldeltakere i Webex Events kan bli med via et videosystem.


Videosystemer kan ikke delta i Webex Events på FedRAMP-plattformen, fordi FedRAMP-plattformen kjører Video Platform 1.

1

Logg på Nettstedsadministrasjon, gå til Brukeradministrasjon > Rediger bruker, og velg en bruker.

2

Merk av for Møterom for samarbeid under Rettigheter-delen.

3

Velg Oppdater.

Angi alternativer for samarbeidsmøterom


Webex-møter er kryptert. Deltakere som kobler seg til Webex-møter med krypterte rom- og bordenheter, forblir sikre. De påvirkes ikke av deltakere som har kontakt med ukrypterte rom- og bordenheter.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Skyalternativer for Møterom for samarbeid merker du av for Bruk et pilotnummer for å konfigurere en numerisk oppringingsstreng som vises i e-postmeldinger med møteinvitasjoner, for eksempel @webex.com.<meeting_number>

Hvis du ikke merket av for dette alternativet, blir brukere med i møter og paneldeltakere ved å ringe opp en systemgenerert, områdespesifikk pilot-URL som vises i e-postinvitasjonen.

3

Angi pilotnummeret ved å endre tekstboksen.

Nye eller oppdaterte pilotnumre må samsvare nøyaktig med det valgte nummeret.

4

Velg Oppdater.

Aktiver videosamtale-bacbk

Du kan aktivere videosamtale for å gjøre det enklere for Brukere av Webex Meetings og Webex Events-paneldeltakere å bli med fra videosystemer.

  • Webex Meetings-mobilappbrukere kan bli med i et møte ved å trykke på en knapp på smarttelefonen eller nettbrettet (iOS og Android).

  • Brukere av skrivebordsmøter og arrangementspaneler kan motta en videosamtale på videosystemene sine, på samme måte som lydoppringing.

Før du starter

Konfigurer Webex-nettstedet med enten Webex-lyd eller Cloud Connected Audio.

1

Velg Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer i venstre navigasjonslinje.

2

Merk av for Aktiver tilbakeringing i video under Skyalternativer for Møterom for samarbeid.

3

Velg om brukere må trykke på 1 for å bli med i møter eller eventer:

  • uten å trykke på 1
  • må trykke på 1

 
Brukere på Webex Meetings-programversjon 39.8 og nyere kan velge å koble til videosystemet med eller uten å trykke på 1 selv, under Innstillinger > Videosystem > Ring videosystemet mitt.
4

Velg Oppdater.

Aktivere samarbeidsmøterom for vertskontoer

Du kan aktivere Samarbeidsmøterom slik at folk kan bli med fra videosystemene sine.


Bare Webex Meetings-brukere og paneldeltakere i Webex Events kan bli med via et videosystem.


Videosystemer kan ikke delta i Webex Events på FedRAMP-plattformen, fordi FedRAMP-plattformen kjører Video Platform 1.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere, og deretter velger du brukeren du vil aktivere et Møterom for samarbeid for.

2

Velg Møte fra Tjenester-delen.

3

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Brukerrettigheter.

4

Merk av for Bli med i møter fra videosystemer.

5

Velg Lagre.

Angi alternativer for samarbeidsmøterom

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I Skyalternativer for Møterom for samarbeid merker du av for Bruk et pilotnummer for å konfigurere en numerisk oppringingsstreng som vises i e-postmeldinger med møteinvitasjoner, for eksempel @webex.com.<meeting_number>

Hvis du ikke merket av for dette alternativet, blir brukere med i møter og paneldeltakere ved å ringe opp en systemgenerert, områdespesifikk pilot-URL som vises i e-postinvitasjonen.

5

Angi pilotnummeret ved å endre tekstboksen.

Nye eller oppdaterte pilotnumre må samsvare nøyaktig med det valgte nummeret.

6

Velg Oppdater.

Aktiver tilbakeringing i video

Du kan aktivere videosamtale for å gjøre det enklere for Brukere av Webex Meetings og Webex Events-paneldeltakere å bli med fra videosystemer.

  • Webex Meetings-mobilappbrukere kan bli med i et møte ved å trykke på en knapp på smarttelefonen eller nettbrettet (iOS og Android).

  • Brukere av skrivebordsmøter og arrangementspaneler kan motta en videosamtale på videosystemene sine, på samme måte som lydoppringing.

Før du starter

Du må konfigurere Webex-nettstedet med enten Webex-lyd eller Cloud Connected Audio.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og velg Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Merk av for Aktiver tilbakeringing i video under Skyalternativer for Møterom for samarbeid.

5

Velg om brukere må trykke på 1 for å bli med i møter eller eventer:

  • uten å trykke på 1
  • må trykke på 1

 

Brukere på Webex Meetings-programversjon 39.8 og nyere kan velge å koble til videosystemet med eller uten å trykke på 1 selv, under Innstillinger > Videosystem > Ring videosystemet mitt.

6

Velg Oppdater.