Włącz sale spotkań współpracy dla kont prowadzących

Włącz sale spotkań współpracy, aby ludzie mogli dołączać z systemu wideo.


 

Systemy wideo nie mogą dołączać do webinariów na platformie FedRAMP, ponieważ platforma FedRAMP jest obecnie uruchomiona na platformie wideo 1.

1

Zaloguj się do Administracji witryny, przejdź do Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownika i wybierz użytkownika.

2

W sekcji Uprawnienia zaznacz Collaboration Meeting Room.

3

Wybierz Aktualizuj.

Określ opcje sali konferencyjnej do współpracy

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Przewiń w dół do Opcje pokoju konferencyjnego Cloud Collaboration sekcji i sprawdź Włącz krótki adres wideo pole wyboru.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

Włącz oddzwanianie wideo

Włącz oddzwonienie wideo, aby ułatwić użytkownikom aplikacji Meetings i Webinars oraz panelistom Webex Events dołączanie z systemów wideo.

  • Użytkownicy aplikacji mobilnej Webex Meetings mogą dołączyć do spotkania, dotykając przycisku na smartfonie lub tablecie (iOS i Android).

  • Użytkownicy spotkań stacjonarnych i paneliści wydarzeń mogą odbierać połączenie wideo w swoim systemie wideo, podobnie jak w przypadku oddzwaniania audio.

Przed rozpoczęciem

Skonfiguruj witrynę Webex za pomocą usługi Webex Audio lub Cloud Connected Audio.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

W sekcji Opcje sal konferencyjnych współpracy w chmurze zaznacz pole wyboru Włącz oddzwonienie wideo.

3

Wybierz, czy użytkownicy muszą naciskać 1, aby dołączyć do spotkań lub wydarzeń:

  • bez naciskania 1
  • musi nacisnąć 1

 
Użytkownicy aplikacji Webex Meetings mogą połączyć się ze swoim systemem wideo, naciskając lub nie naciskając 1 w sekcji Preferencje > System wideo > Zadzwoń do mojego systemu wideo.
4

Wybierz Aktualizuj.

Włącz sale spotkań współpracy dla kont prowadzących

Włącz sale spotkań współpracy, aby ludzie mogli dołączać z systemu wideo.


 

Systemy wideo nie mogą dołączać do webinariów na platformie FedRAMP, ponieważ platforma FedRAMP jest obecnie uruchomiona na platformie wideo 1.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Management > Users, a następnie wybierz użytkownika, aby włączyć pokój spotkań współpracy.

2

Na karcie Spotkania wybierz witrynę Webex z Ustawienia mające zastosowanie do listy rozwijanej.

3

W sekcji Uprawnienia użytkownika tego użytkownika zaznacz opcję Dołącz do spotkań z systemów wideo.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Określ opcje sali konferencyjnej do współpracy

1

Z widoku klienta w , przejdź do Usługi > Spotkanie .https://admin.webex.com

2

W dniu Witryny wybierz witrynę Webex , a następnie kliknij Ustawienia .

3

W menu wybierz Common Settings > Collaboration Meeting Rooms (CMR).

4

W sekcji Opcje Cloud Collaboration Meeting Room (Opcje pokoju spotkań współpracy w chmurze) włącz opcję Użyj numeru pilota do skonfigurowania liczbowego ciągu wybierania, który pojawia się na przykład w wiadomościach e-mail z zaproszeniem na spotkanie. <meeting_number>@webex.com.

Jeśli pozostawisz tę sekcję bez zaznaczenia, w rezultacie użytkownicy dołączają do spotkań i panelistów, dołączając do wydarzeń, wybierając wygenerowany przez system, specyficzny dla witryny adres URL, który pojawia się w zaproszeniu e-mail.

5

Ustaw numer pilota, modyfikując pole tekstowe.

Nowe lub zaktualizowane numery pilota muszą dokładnie odpowiadać wybranemu numerowi.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Włącz oddzwanianie wideo

Włącz oddzwonienie wideo, aby ułatwić użytkownikom aplikacji Meetings i Webinars dołączanie z systemów wideo.

  • Użytkownicy aplikacji mobilnej Webex Meetings mogą dołączyć do spotkania, dotykając przycisku na smartfonie lub tablecie (iOS i Android).

  • Użytkownicy spotkań stacjonarnych i paneliści wydarzeń mogą odbierać połączenie wideo w swoim systemie wideo, podobnie jak w przypadku oddzwaniania audio.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że Twoja witryna Webex zostanie skonfigurowana z usługą Webex Audio lub Cloud Connected Audio.

1

Z widoku klienta w , przejdź do Usługi > Spotkanie .https://admin.webex.com

2

W dniu Witryny wybierz witrynę Webex , a następnie kliknij Ustawienia .

3

W menu wybierz Common Settings > Collaboration Meeting Rooms (CMR).

4

W sekcji Opcje Cloud Collaboration Meeting Rooms (Opcje sal spotkań współpracy w chmurze) włącz opcję Włącz od wideo.

5

Wybierz, czy użytkownicy muszą naciskać 1, aby dołączyć do spotkań lub wydarzeń:

  • bez naciskania 1
  • musi nacisnąć 1

 

Użytkownicy aplikacji Webex Meetings mogą połączyć się ze swoim systemem wideo, naciskając lub nie naciskając 1 w sekcji Preferencje > System wideo > Zadzwoń do mojego systemu wideo.

6

Kliknij opcję Zapisz.