Włączanie pokojów spotkań współpracy dla kont hostów

Możesz włączyć sale konferencyjne współpracy, aby umożliwić innym osobom dołączanie z poziomu ich systemów wideo.

Tylko użytkownicy Webex Meetings i paneliści Webex Events mogą dołączyć za pośrednictwem systemu wideo.


Systemy wideo nie mogą dołączać do Webex Events na platformie FedRAMP, ponieważ na platformie FedRAMP działa Video Platform 1.

1

Zaloguj się do administracji witryną, przejdź do strony Zarządzanie użytkownikami > Edytuj użytkownikai wybierz użytkownika.

2

W sekcji Uprawnienia zaznacz opcję Sala spotkań współpracy.

3

Wybierz Aktualizuj.

Określanie opcji pokoju konferencyjnego współpraca


Spotkania Webex są szyfrowane. Uczestnicy, którzy łączą się ze spotkaniami Webex za pomocą zaszyfrowanych urządzeń pokojowych i biurkowych, pozostają bezpieczni. Nie mają na nie wpływu uczestnicy, którzy łączą się z niezaszyfrowanymi urządzeniami pokojowymi i biurkowymi.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site settings > Options.

2

W oknie Opcje pokoju konferencyjnego Współpraca w chmurze zaznacz pole wyboru Użyj numeru pilotażowego, aby skonfigurować numeryczny ciąg wybierania, który pojawia się w wiadomościach e-mail z zaproszeniem na spotkanie, <meeting_number>na przykład @webex.com.

Jeśli pozostawisz tę opcję niezaznaczoną, użytkownicy będą dołączać do spotkań, a paneliści dołączać do wydarzeń, wybierając wygenerowany przez system pilotażowy adres URL specyficzny dla witryny, który pojawi się w zaproszeniu e-mail.

3

Ustaw numer pilotażowy, modyfikując pole tekstowe.

Nowe lub zaktualizowane numery pilotażowe muszą dokładnie odpowiadać wybranej liczbie.

4

Wybierz Aktualizuj.

Włącz połączenie wideo-bacbk

Możesz włączyć oddzwanianie wideo, aby ułatwić użytkownikom Webex Meetings i panelistom Webex Events dołączanie z systemów wideo.

  • Użytkownicy aplikacji mobilnej Webex Meetings mogą dołączyć do spotkania, dotykając przycisku na smartfonie lub tablecie (iOS i Android).

  • Użytkownicy spotkań na komputerach i paneliści wydarzeń mogą odbierać połączenia wideo w swoich systemach wideo, podobne do oddzwaniania audio.

Przed rozpoczęciem

Skonfiguruj swoją witrynę Webex z Webex Audio lub Cloud Connected Audio.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje.

2

W sekcji Opcje sal konferencyjnych współpraca w chmurze zaznacz pole wyboru Włącz oddzwanianie wideo.

3

Wybierz, czy użytkownicy muszą naciskać 1 , aby dołączyć do spotkań lub wydarzeń:

  • bez naciskania "1"
  • musi nacisnąć "1"

 
Użytkownicy aplikacji Webex Meetings w wersji 39.8 lub nowszej mogą samodzielnie podłączyć swój system wideo z lub bez naciśnięcia 1 w obszarze Preferencje > system wideo > Zadzwoń do mojego systemuwideo.
4

Wybierz Aktualizuj.

Włączanie pokojów spotkań współpracy dla kont hostów

Możesz włączyć sale konferencyjne współpracy, aby umożliwić innym osobom dołączanie z poziomu ich systemów wideo.


Tylko użytkownicy Webex Meetings i paneliści Webex Events mogą dołączyć za pośrednictwem systemu wideo.


Systemy wideo nie mogą dołączać do Webex Events na platformie FedRAMP, ponieważ na platformie FedRAMP działa Video Platform 1.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do pozycji Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć salę konferencyjną współpracy.

2

W sekcji Usługi wybierz pozycję Spotkanie.

3

Wybierz witrynę Webex, dla której chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij przycisk Uprawnieniaużytkownika.

4

Zaznacz polewyboru Dołącz do spotkań z systemów wideo.

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Określanie opcji pokoju konferencyjnego współpraca

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, aby zmienić ustawienia, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawieniatypowe wybierz pozycję Opcje witryny.

4

W oknie Opcje pokoju konferencyjnego Współpraca w chmurze zaznacz pole wyboru Użyj numeru pilotażowego, aby skonfigurować numeryczny ciąg wybierania, który pojawia się w wiadomościach e-mail z zaproszeniem na spotkanie, <meeting_number>na przykład @webex.com.

Jeśli pozostawisz tę opcję niezaznaczoną, użytkownicy będą dołączać do spotkań, a paneliści dołączać do wydarzeń, wybierając wygenerowany przez system pilotażowy adres URL specyficzny dla witryny, który pojawi się w zaproszeniu e-mail.

5

Ustaw numer pilotażowy, modyfikując pole tekstowe.

Nowe lub zaktualizowane numery pilotażowe muszą dokładnie odpowiadać wybranej liczbie.

6

Wybierz Aktualizuj.

Włącz oddzwanianie wideo

Możesz włączyć oddzwanianie wideo, aby ułatwić użytkownikom Webex Meetings i panelistom Webex Events dołączanie z systemów wideo.

  • Użytkownicy aplikacji mobilnej Webex Meetings mogą dołączyć do spotkania, dotykając przycisku na smartfonie lub tablecie (iOS i Android).

  • Użytkownicy spotkań na komputerach i paneliści wydarzeń mogą odbierać połączenia wideo w swoich systemach wideo, podobne do oddzwaniania audio.

Przed rozpoczęciem

Witrynę Webex należy skonfigurować z usługąWebex Audio lub Cloud Connected Audio.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, aby zmienić ustawienia, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawieniatypowe wybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje sal konferencyjnych współpraca w chmurze zaznacz pole wyboru Włącz oddzwanianie wideo.

5

Wybierz, czy użytkownicy muszą naciskać 1 , aby dołączyć do spotkań lub wydarzeń:

  • bez naciskania "1"
  • musi nacisnąć "1"

 

Użytkownicy aplikacji Webex Meetings w wersji 39.8 lub nowszej mogą samodzielnie podłączyć swój system wideo z lub bez naciśnięcia 1 w obszarze Preferencje > system wideo > Zadzwoń do mojego systemuwideo.

6

Wybierz Aktualizuj.