Samenwerkingsvergaderingsruimten voor hostaccounts inschakelen

U kunt Samenwerkingsvergaderingsruimten in turnen zodat mensen vanuit hun videosystemen kunnen deelnemen.

Alleen Webex Meetings en Webex Events kunnen deelnemen via een videosysteem.


Videosystemen kunnen niet deelnemen aan Webex Events video op het FedRAMP-platform, omdat het FedRAMP-platform videoplatform 1 heeft.

1

Meld u aan Sitebeheer, ga naar Gebruikersbeheer > Gebruiker bewerkenen selecteer een gebruiker.

2

Onder het gedeelte Rechten , controleert u Samenwerkings vergaderruimte.

3

Selecteer Bijwerken.

Opties voor samenwerkings vergaderruimte opgeven


Webex-vergaderingen worden gecodeerd. Deelnemers die met gecodeerde ruimte en bureau-apparaten verbinding maken met Webex-vergaderingen , blijven beveiligd. Deze worden niet beïnvloed door deelnemers die verbinding maken met niet-gecodeerde ruimte- en bureau-apparaten.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

In de Opties voor Cloud COLLABORATION Meeting Room vink u Een pilotnummer gebruiken aan om een numerieke belreeks te configureren die in uitnodigingsmails voor vergadering wordt weergegeven, <meeting_number>bijvoorbeeld @webex.com.

Als u deze optie uitgeschakeld laat, nemen gebruikers deel aan vergaderingen en nemen panelleden deel aan gebeurtenissen door een door het systeem gegenereerde, sitespecifieke pilot-URL te kiezen die in de e-mailuitnodiging wordt weergegeven.

3

Stel het pilotnummer in door het tekstvak aan te passen.

Nieuwe of bijgewerkte pilotnummers moeten exact overeenkomen met het gekozen nummer.

4

Selecteer Bijwerken.

Videogesprek inschakelen

U kunt terug bellen via video inschakelen om het voor gebruikers Webex Meetingsen panelleden eenvoudiger te maken Webex Events videosystemen deel te nemen.

  • Webex Meetings gebruikers van mobiele toepassingen kunnen aan een vergadering deelnemen door op een knop op hun smartphone of tablet (iOS en Android) te tikken.

  • Gebruikers van bureaubladvergaderingen en panelleden van gebeurtenissen kunnen een videogesprek op hun videosysteem ontvangen, vergelijkbaar met terugroepen via audio.

Voordat u begint

Configureer uw Webex-site met Webex-audio of cloudaudio.

1

Selecteer in navigatiebalk linkerboven privacyinstellingen Configuratie> Algemene site-instellingen > opties.

2

Schakel in het gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimten) het selectievakje Terugbellen via video inschakelen in.

3

Kies of gebruikers op 1 moeten drukken om deel te nemen aan vergaderingen of gebeurtenissen:

  • zonder op '1' te drukken
  • moet op ' 1' drukken

 
Gebruikers van de Webex Meetings-toepassing versie 39.8 en later kunnen ervoor kiezen om verbinding te maken met hun videosysteem met of zonder zelf op 1 te drukken onder Voorkeuren > Videosysteem > Mijn videosysteembellen.
4

Selecteer Bijwerken.

Samenwerkingsvergaderingsruimten voor hostaccounts inschakelen

U kunt Samenwerkingsvergaderingsruimten in turnen zodat mensen vanuit hun videosystemen kunnen deelnemen.


Alleen Webex Meetings en Webex Events kunnen deelnemen via een videosysteem.


Videosystemen kunnen niet deelnemen aan Webex Events video op het FedRAMP-platform, omdat het FedRAMP-platform videoplatform 1 heeft.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersenselecteer de gebruiker om een samenwerkings vergaderruimte voor in teschakelen.

2

Selecteer in het gedeelte Services de optie Vergadering.

3

Selecteer de Webex-site om de instellingen van te wijzigen en klik op Gebruikersrechten.

4

Vink het selectievakje Deelnemen aan vergaderingen via videosystemen aan.

5

Selecteer Opslaan.

Opties voor samenwerkings vergaderruimte opgeven

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waar u de instellingen voor wilt wijzigen en selecteer vervolgens Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

In de Opties voor Cloud COLLABORATION Meeting Room vink u Een pilotnummer gebruiken aan om een numerieke belreeks te configureren die in uitnodigingsmails voor vergadering wordt weergegeven, <meeting_number>bijvoorbeeld @webex.com.

Als u deze optie uitgeschakeld laat, nemen gebruikers deel aan vergaderingen en nemen panelleden deel aan gebeurtenissen door een door het systeem gegenereerde, sitespecifieke pilot-URL te kiezen die in de e-mailuitnodiging wordt weergegeven.

5

Stel het pilotnummer in door het tekstvak aan te passen.

Nieuwe of bijgewerkte pilotnummers moeten exact overeenkomen met het gekozen nummer.

6

Selecteer Bijwerken.

Teruggeroep via video inschakelen

U kunt terug bellen via video inschakelen om het voor gebruikers Webex Meetingsen panelleden eenvoudiger te maken Webex Events videosystemen deel te nemen.

  • Webex Meetings gebruikers van mobiele toepassingen kunnen aan een vergadering deelnemen door op een knop op hun smartphone of tablet (iOS en Android) te tikken.

  • Gebruikers van bureaubladvergaderingen en panelleden van gebeurtenissen kunnen een videogesprek op hun videosysteem ontvangen, vergelijkbaar met terugroepen via audio.

Voordat u begint

U moet uw Webex-site configureren met Webex Audio of cloudaudio.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waar u de instellingen voor wilt wijzigen en selecteer vervolgens Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Schakel in het gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimten) het selectievakje Terugbellen via video inschakelen in.

5

Kies of gebruikers op 1 moeten drukken om deel te nemen aan vergaderingen of gebeurtenissen:

  • zonder op '1' te drukken
  • moet op ' 1' drukken

 

Gebruikers van de Webex Meetings-toepassing versie 39.8 en later kunnen ervoor kiezen om verbinding te maken met hun videosysteem met of zonder zelf op 1 te drukken onder Voorkeuren > Videosysteem > Mijn videosysteembellen.

6

Selecteer Bijwerken.