Omogući sobe za sastanke za saradnju za naloge organizatora

Uključite sobe za sastanke za saradnju da bi učesnici mogli da se pridruže sa svog video sistema.


 

Video sistemi ne mogu da se pridruže vebinarima na FedRAMP platformi zato što FedRAMP platforma trenutno koristi video platformu 1.

1

Prijavite se u administracija lokacije, idite na menadžment korisnika > uredi korisnika i izaberite korisnika.

2

U odeljku Privilegije proverite Collaboration Meeting Room.

3

Izaberite Ažuriraj.

Navedite opcije soba za sastanak saradnje

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Opcije collaboration Meeting Room u oblaku i proverite opciju Omogući kratku adresu video polje za potvrdu.

3

Kliknite na Ažuriraj.

Omogući povratni video poziv

Omogućite video poziv olakšajte korisnicima platforme Meetings i Webinars i panelistima Webex Events da se pridruže sa video sistema.

  • Webex Meetings korisnici mobilnih aplikacija mogu da se pridruže sastanku pritiskom na dugme na svom pametnom telefonu ili tabletu (iOS i Android).

  • Korisnici i panelisti događaja na radnoj površini mogu da dobiju video poziv poziv na svom video sistemu, slično kao povratni audio poziv.

Pre nego što počnete

Konfigurišite Webex sajt koristeći Webex zvuk Cloud Connected Audio.

1

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku > "Uobičajene > opcije".

2

U odeljku „Opcije soba za sastanke saradnje u oblaku“ označite polje „Omogući video poziv“.

3

Izaberite da li korisnici moraju da pritisnu 1 da bi se pridružili sastancima ili događajima:

  • bez pritiskanja 1
  • mora da pritisne 1

 
Webex Meetings korisnici mogu odabrati da povežu svoj video sistem sa ili bez pritiskanja 1 pod "Željene opcije" > Video sistem > Pozovi moj video sistem.
4

Izaberite Ažuriraj.

Omogući sobe za sastanke za saradnju za naloge organizatora

Uključite sobe za sastanke za saradnju da bi učesnici mogli da se pridruže sa svog video sistema.


 

Video sistemi ne mogu da se pridruže vebinarima na FedRAMP platformi zato što FedRAMP platforma trenutno koristi video platformu 1.

1

Iz prikaza klijenta u , idite https://admin.webex.comna opciju "Upravljanje > korisnicima", a zatim izaberite korisnika da biste omogućili Collaboration Meeting Room za.

2

Na kartici "Sastanci " izaberite Webex sajt postavke koje se primenjuju na padajući meni.

3

U odeljku Privilegije korisnika za tog korisnika proverite da li se pridružujete sastancima iz video sistema.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Navedite opcije soba za sastanak saradnje

1

Iz prikaza klijenta u prozoru Izaberite stavku Usluge > sastanka.https://admin.webex.com

2

Na kartici Lokacije izaberite stavku Webex sajt, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

U meniju izaberite opciju " Uobičajene > sobe za sastanke o saradnji (CMR)".

4

U odeljku Opcije sastanka za saradnju u oblaku, uključite opciju "Koristi pilot broj " da biste konfigurisali numeričku nisku za biranje koja se pojavljuje u e-porukama sa pozivnicama za sastanak, na primer, <meeting_number>@webex.com.

Ako ostavite ovaj odeljak neoznačen, rezultat je da se korisnici pridružuju događajima i panelistima biranjem sistemski generisanog pilota specifičnog za lokaciju URL koji se pojavljuje u e-pozivnici.

5

Podesite pilot broj tako što ćete izmeniti tekstualno polje.

Novi ili ažurirani brojevi pilota moraju tačno da se podudaraju sa izabranim brojem.

6

Kliknite na Sačuvaj.

Omogući povratni video poziv

Omogućite video poziv da biste korisnicima usluge Meetings i Webinars olakšali pridruživanje sa video sistema.

  • Webex Meetings korisnici mobilnih aplikacija mogu da se pridruže sastanku pritiskom na dugme na svom pametnom telefonu ili tabletu (iOS i Android).

  • Korisnici i panelisti događaja na radnoj površini mogu da dobiju video poziv poziv na svom video sistemu, slično kao povratni audio poziv.

Pre nego što počnete

Obavezno konfigurišite Webex sajt pomoću zvuka Webex zvuk cloud povezanog putem.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru Izaberite stavku Usluge > sastanka.https://admin.webex.com

2

Na kartici Lokacije izaberite stavku Webex sajt, a zatim izaberite stavku Postavke.

3

U meniju izaberite opciju " Uobičajene > sobe za sastanke o saradnji (CMR)".

4

U odeljku Opcije sastanaka za saradnju u oblaku uključite opciju "Omogući povratni video poziv".

5

Izaberite da li korisnici moraju da pritisnu 1 da bi se pridružili sastancima ili događajima:

  • bez pritiskanja 1
  • mora da pritisne 1

 

Webex Meetings korisnici mogu odabrati da povežu svoj video sistem sa ili bez pritiskanja 1 pod "Željene opcije" > Video sistem > Pozovi moj video sistem.

6

Kliknite na Sačuvaj.