Administrator może konfigurować urządzenia w sieci na różne sposoby. Możesz mieć urządzenia lokalne lub urządzenia w chmurze. Te urządzenia mogą wyglądać tak samo, ale możesz używać urządzeń na różne sposoby.

W przypadku urządzeń lokalnych po włączeniu USG można automatycznie połączyć się z urządzeniem, gdy tylko wejdziesz do tego samego pokoju. Za pomocą tych urządzeń można bezprzewodowo udostępniać zawartość osobom znajdującym się w tym samym pomieszczeniu.

W przypadku urządzeń w chmurze można również automatycznie łączyć się za pomocą ultradźwięków i bezprzewodowo udostępniać treści. Ponadto można wyszukać określone urządzenie, użyć urządzenia do dołączenia do spotkania lub nawiązania połączenia, a także zoptymalizować dźwięk lub wideo udostępnianej zawartości.

1

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij Udostępnij ekran.

2

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem w chmurze można również poprawić szybkość klatek i dźwięk dla udostępnianej zawartości:

  • Udostępnianie dźwięku z komputera — dźwięk jest odtwarzany i każdy może go usłyszeć.
  • Optymalizuj pod kątem wideo —Treść jest wyświetlana z prędkością do 30 klatek na sekundę (kl./s) w rozdzielczości 720p. Na przykład, jeśli udostępniasz wideo lub slajd, zwiększa się liczba klatek na sekundę, co zmniejsza opóźnienia.
3

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

4

Zobacz podgląd udostępnianych elementów u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz, i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą to zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

5

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące opcje:

6

Gdy skończysz, kliknij Zatrzymaj udostępnianie .

1

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij Udostępnij ekran.

2

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem w chmurze można również poprawić szybkość klatek i dźwięk dla udostępnianej zawartości:

  • Udostępnianie dźwięku z komputera — Dźwięk jest odtwarzany na urządzeniu i wszyscy w pokoju mogą go słyszeć.

    Aby możliwe było udostępnianie dźwięku z komputera, aplikacja Webex wymaga rozszerzenia. Jeśli nie masz tego numeru wewnętrznego, Aplikacja Webex pobiera go po kliknięciu Udostępnianie dźwięku z komputera . Aby zainstalować rozszerzenie, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze.

  • Optymalizuj pod kątem wideo —Treść jest wyświetlana na urządzeniu z prędkością do 30 klatek na sekundę (kl./s) w rozdzielczości 720p. Na przykład, jeśli udostępniasz wideo lub slajd, liczba klatek na sekundę wzrasta, co zmniejsza opóźnienia.

3

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

4

Zobacz podgląd udostępnianych elementów u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz, i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą to zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

5

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące opcje:

6

Gdy skończysz, kliknij Zatrzymaj udostępnianie .

1

Dotknij ikony urządzeniaConnect to device, wybierz urządzenie, a następnie dotknij Udostępniaj ekran.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

  • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów — tekst i obrazy w udostępnianej zawartości są wyświetlane w najwyższej możliwej rozdzielczości i z maksymalną wyrazistością.
  • Optymalizuj pod kątem wideo — Wideo jest odtwarzane znacznie płynniej, ponieważ część rozdzielczości jest poświęcana na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnianego wideo, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Dotknij Udostępnij > Webex > Rozpocznij transmisję .

4

Po zakończeniu dotknij nazwy urządzenia na liście Obszary, a następnie dotknij Zatrzymaj transmisję .


 

Możesz także dotknąć czerwonego paska stanu u góry ekranu, a następnie dotknąć Zatrzymaj .

1

Dotknij ikony urządzeniaConnect to device, wybierz urządzenie, a następnie dotknij Udostępniaj ekran.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

  • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów — tekst i obrazy w udostępnianej zawartości są wyświetlane w najwyższej możliwej rozdzielczości i z maksymalną wyrazistością.
  • Optymalizuj pod kątem wideo — Wideo jest odtwarzane znacznie płynniej, ponieważ część rozdzielczości jest poświęcana na rzecz większej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnianego wideo, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Po zakończeniu dotknij nazwy urządzenia na liście Obszary, a następnie dotknij Zatrzymaj udostępnianie .

Nie można automatycznie połączyć się z urządzeniem w Internecie, musisz ręcznie połączyć się z urządzeniem .

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij opcję Udostępnij ekran.


 

Jeśli masz połączenie z Webex Board, możesz również kliknąć Open Space.