Administrator może konfigurować urządzenia w sieci na różne sposoby. Możesz mieć urządzenia lokalne lub urządzenia w chmurze. Te urządzenia mogą wyglądać tak samo, ale możesz używać urządzeń na różne sposoby.

W przypadku urządzeń lokalnych po włączeniu ultradźwięków można automatycznie połączyć się z urządzeniem, gdy tylko wejdziesz do tego samego pokoju. Za pomocą tych urządzeń można bezprzewodowo udostępniać zawartość osobom w tym samym pomieszczeniu.


Pamiętaj, że parowanie w chmurze jest wymagane podczas udostępniania zawartości w aplikacji Webex na urządzeniach mobilnych. Włącz parowanie w chmurze dla lokalnych urządzeń Webex Edge w celu udostępniania.

W przypadku urządzeń w chmurze można również automatycznie łączyć się za pomocą ultradźwięków i udostępniać treści bezprzewodowo. Ponadto możesz wyszukać określone urządzenie, użyć urządzenia, aby dołączyć do spotkania lub nawiązać połączenie, a także zoptymalizować dźwięk lub wideo udostępnionej zawartości.

1

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij Udostępnij ekran.

2

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem w chmurze możesz także poprawić liczbę klatek na sekundę i dźwięk w przypadku udostępnianej zawartości:

 • Udostępnianie dźwiękukomputera — dźwięk jest odtwarzany i każdy może go usłyszeć.
 • Optymalizacja pod kątem wideo— zawartość jest wyświetlana z szybkością do 30 klatek na sekundę (kl./s) w rozdzielczości 720p. Na przykład, jeśli udostępniasz wideo lub zestaw slajdów, liczba klatek na sekundę zostanie zwiększona, co zmniejszy wszelkie opóźnienia.
3

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

4

Sprawdź podgląd tego, co udostępniasz u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą to zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

5

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące opcje:

 • Udostępnij ekran , aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.

 • Dodawanie adnotacji do udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.

 • Zatrzymaj się , aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.

 • Wznów , aby wznowić udostępnianie ekranu lub aplikacji.

6

Gdy skończysz, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

1

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex i kliknij Udostępnij ekran.

2

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem w chmurze możesz także poprawić liczbę klatek na sekundę i dźwięk w przypadku udostępnianej zawartości:

 • Udostępnianie dźwiękuz komputera — dźwięk jest odtwarzany na urządzeniu i wszyscy w pokoju mogą go usłyszeć.

  Aplikacja Webex potrzebuje rozszerzenia do udostępniania dźwięku komputera. Jeśli nie masz tego rozszerzenia, aplikacja Webex pobierze je po kliknięciu Udostępnij dźwiękkomputera. Aby zainstalować rozszerzenie, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze.

 • Optymalizacja pod kątem wideo— zawartość jest wyświetlana na urządzeniu z szybkością do 30 klatek na sekundę (kl./s) w rozdzielczości 720p. Na przykład, jeśli udostępniasz wideo lub prezentację slajdów, liczba klatek na sekundę zostanie zwiększona, co zmniejszy wszelkie opóźnienia.

3

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

4

Sprawdź podgląd tego, co udostępniasz u góry ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy uczestnicy spotkania mogą to zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

5

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące opcje:

 • Udostępnij ekran , aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.

 • Dodawanie adnotacji do udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.

 • Zatrzymaj się , aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.

 • Wznów , aby wznowić udostępnianie ekranu lub aplikacji.

6

Gdy skończysz, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

1

Naciśnij ikonę urządzenia , wybierz urządzenie, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij ekran.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów – wyświetla tekst i obrazy w udostępnianej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i wyrazistości.
 • Optymalizuj pod kątem wideo— wideo jest odtwarzane znacznie płynniej, ponieważ część rozdzielczości jest poświęcana na rzecz wyższej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnianego wideo, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Dotknij opcji Udostępnij > Webex > Rozpocznij transmisję.

4

Po zakończeniu naciśnij nazwę urządzenia na liście Spaces, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj transmisję.


 

Możesz także stuknąć czerwony pasek stanu u góry ekranu i stuknąć opcję Zatrzymaj.

1

Naciśnij ikonę urządzenia , wybierz urządzenie, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij ekran.

2

Wybierz opcję optymalizacji:

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów – wyświetla tekst i obrazy w udostępnianej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i wyrazistości.
 • Optymalizuj pod kątem wideo— wideo jest odtwarzane znacznie płynniej, ponieważ część rozdzielczości jest poświęcana na rzecz wyższej liczby klatek na sekundę, aby zmniejszyć opóźnienia i zwiększyć płynność udostępnianego wideo, animacji lub zawartości dynamicznej.
3

Po zakończeniu stuknij nazwę urządzenia na liście Spaces, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Nie możesz automatycznie połączyć się z urządzeniem w Internecie, musisz ręcznie połączyć się z urządzeniem.

Kliknij nazwę urządzenia w aplikacji Webex App i kliknij Udostępnij ekran.


 

Jeśli jesteś podłączony do Webex Board, możesz również kliknąć Open Space.