Administrator može da konfiguriše uređaje na mreži na različite načine. Možete imati lokalne uređaje ili uređaje u oblaku. Ovi uređaji mogu da izgledaju isto, ali uređaje možete koristiti na različite načine.

Za on-premise uređaje, nakon što omogućite ultrazvuk, možete se automatski povezati sa uređajem čim uđete u istu prostoriju. Ove uređaje možete koristiti za bežično deljenje sadržaja sa osobama u istoj prostoriji.

Za uređaje u oblaku takođe možete automatski da se povežete koristeći ultrazvuk i da bežično delite sadržaj. Pored toga, možete da tražite određeni uređaj, da koristite uređaj da biste se pridružili sastanku ili da obavite poziv, kao i da optimizujete audio ili video zapis deljenog sadržaja.

1

Kliknite na ime uređaja u aplikaciji Webex i izaberite stavku Deli ekran.

2

Kada ste povezani sa uređajem u oblaku, takođe možete da poboljšate brzinu okvira i zvuk za deljeni sadržaj:

 • Deljenje zvukana računaru – Zvuk se pušta i svi mogu da čuju zvuk.
 • Optimizujte za video– Sadržaj se prikazuje pri do 30 frejmova u sekundi (fps) sa rezolucijom od 720p. Na primer, ako delite video ili špil slajdova, brzina okvira se povećava i to smanjuje svako zaostajanje.
3

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

4

Pogledajte pregled onoga što delite na vrhu ekrana. Uverite se da delite samo ono što želite i da svi na sastanku to mogu da vide.


 

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

5

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

 • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju bez potrebe da prvo prestanete da delite.

 • Komentar za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.

 • Pauzirajte da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.

 • Nastavite da delite ekran ili aplikaciju.

6

Kada završite, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje".

1

Kliknite na ime uređaja u aplikaciji Webex i izaberite stavku Deli ekran.

2

Kada ste povezani sa uređajem u oblaku, takođe možete da poboljšate brzinu okvira i zvuk za deljeni sadržaj:

 • Deljenje zvukaračunara – Zvuk se pušta na uređaju i svi u prostoriji mogu da čuju zvuk.

  Webex aplikaciji je potrebna ekstenzija za deljenje zvuka računara. Ako nemate ovu oznaku tipa datoteke, webex aplikacija će je preuzeti kada kliknete na dugme Deli zvuk računara. Morate imati administratorsku dozvolu na računaru da biste instalirali proširenje.

 • Optimizujte za video – Sadržaj se prikazuje na uređaju pri do30 frejmova u sekundi (fps) sa rezolucijom od 720p. Na primer, ako delite video ili slajd špil brzina okvira je povećana i to smanjuje svako zaostajanje.

3

Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

4

Pogledajte pregled onoga što delite na vrhu ekrana. Uverite se da delite samo ono što želite i da svi na sastanku to mogu da vide.


 

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

5

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

 • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju bez potrebe da prvo prestanete da delite.

 • Komentar za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.

 • Pauzirajte da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.

 • Nastavite da delite ekran ili aplikaciju.

6

Kada završite, kliknite na dugme "Zaustavi deljenje".

1

Dodirnite ikonu uređaja , izaberite uređaj, a zatim dodirnite Dugme Deli ekran.

2

Odaberite opciju optimizacije:

 • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.
 • Optimizujte za video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bi sesmanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.
3

Dodirnite Share > Webex >Započni emitovanje.

4

Kada završite, dodirnite ime uređaja na listi "Razmaci", a zatim dodirnite stavku Zaustavi emitovanje.


 

Takođe možete da dodirnete crvenu statusnu traku na vrhu ekrana i dodirnete stavku Zaustavi.

1

Dodirnite ikonu uređaja , izaberite uređaj, a zatim dodirnite Dugme Deli ekran.

2

Odaberite opciju optimizacije:

 • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.
 • Optimizujte za video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bi sesmanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.
3

Kada završite, dodirnite ime uređaja na listi "Razmaci", a zatim dodirnite stavku Zaustavi deljenje.

Ne možete automatski da se povežete sa uređajem na Vebu, morate ručno da se povežete sa uređajem.

Kliknite na ime uređaja u aplikaciji Webex App i izaberite stavku Deli ekran.


 

Ako ste povezani sa Webex tablom, možete da kliknete i na dugme "Otvoreniprostor".