Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta. Tlačítko Připojit se ke službě Webex je možné z uživatelského rozhraní skrýt. Další informace najdete v článku Odebrání výchozích tlačítek z uživatelského rozhraní .

1

Klepněte na Webex Připojit se Na ploše zařízení nebo dotykové obrazovky ovladače.

2

Zadejte číslo schůzky, které je uvedeno v pozvánce na Webex Meeting. Klepnutím na tlačítko Připojit se připojte ke schůzce. Když se připojujete ke schůzce v osobní místnosti, můžete použít jméno nebo e-mailovou adresu osoby k vyhledání její osobní místnosti. Pokud se jedná o Webex schůzku přidruženou k Webex prostoru, najdete v prostoru také podrobnosti o schůzce. Otevřete prostor, klikněte na Schůzky a vyberte schůzku. Podrobnosti se zobrazí v části Informace o schůzce.


Řady DX, SX, MX

Tlačítko Připojit se k Webex není k dispozici na SX10 a SX20, pokud je používáte s dálkovým ovládáním. Na sériích DX, MX a SX klepněte po zadání informací o schůzce na možnost Připojit . Když se připojujete ke schůzce v osobní místnosti, můžete použít jméno nebo e-mailovou adresu osoby k vyhledání její osobní místnosti.

Vaše osobní místnost je váš vlastní virtuální konferenční prostor, který je otevřen po celou dobu, bez nutnosti rezervace. Ostatní se k vám mohou snadno připojit pomocí odkazu na osobní místnost, e-mailu nebo telefonního čísla. Zahájení schůzky v osobní místnosti z nabídky Připojit se k Webex je k dispozici pouze pro zařízení v osobním režimu.

Zde se dozvíte , jak nastavit předvolby osobní místnosti. Všimněte si, že zařízení musí být restartováno, aby se projevily změny v osobní místnosti.

Pokud je pouze jeden účastník, schůzka končí po 30 minutách, pokud nedojde k žádné interakci.

1

Klepněte na Připojit se Webex Na domovské obrazovce zařízení nebo dotykového ovladače.

2

Klepněte na Zahájit schůzku.


Řady DX, MX, SX
Tlačítko Připojit se k Webex není k dispozici na SX10 a SX20, pokud je používáte s dálkovým ovládáním. Na řadě DX, MX a SX klepněte na Zahájit schůzku.

Když se na obrazovce zařízení zobrazí naplánovaná schůzka, zařízení se probudí od úsporného režimu. Schůzka se zobrazí 5 minut před jejím začátkem. Klepnutím na tlačítko Připojit se se ke schůzce připojíte. Ke schůzce se můžete připojit kdykoliv, i když už schůzka začala.  • Správci můžou povolit dřívější připojení , takže tlačítko připojení bude dostupné pro každou schůzku, která je naplánovaná na daný den. Tato funkce je k dispozici na sdílených zařízeních.

  • Správci můžou nezávazné schůzky na sdílených zařízeních skrýt.

  • Správci můžou podrobnosti schůzky skrýt, aby byl název schůzky skrytý.