Pokud se schůzka koná v prostoru vAplikace Webex, nikoli standardní schůzka Webex nebo Osobní místnost, můžete přidat lidi, kteří jsou v aplikaci noví, ale budete potřebovat jejich e-mailovou adresu. V závislosti naAplikace Webexplán, který má vaše společnost, můžete přidat více než jednu osobu.

Osoba, kterou pozvete, dostane pozvánku k připojení ke schůzce a může se k ní připojit nebo ji ignorovat.

Pozvat hosta na schůzku

1

Na schůzce klikněte na Další, vyberte Pozvat jenomna schůzku a zadejte jméno nebo e-mailovou adresu dané osoby.


 

Někoho můžete přidat jako hosta pouze v případě, že se schůzka nachází v týmovém prostoru.

1

Na schůzce klepněte Další a pak vyberte Pozvat hosty. Pokud nevidíte žádné možnosti, klepnutím kamkoli na obrazovce je zobrazte.

2

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby a klepněte na Pozvat.


 

Někoho můžete přidat jako hosta pouze v případě, že se schůzka nachází v týmovém prostoru.

1

Na schůzce klepněte Další a pak vyberte Přidat hosty k tomuto hovoru. Pokud nevidíte žádné možnosti, klepnutím kamkoli na obrazovce je zobrazte.

2

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, klepněte na její položku a potom klepněte na tlačítko OK.


 

Někoho můžete přidat jako hosta pouze v případě, že se schůzka nachází v týmovém prostoru.