Ako se sastanak odvija u prostoru u Aplikaciji Webex , a ne na standardnom Webex ili Personal Room sastanku, možete da dodate osobe koje su nove u aplikaciju, ali će vam biti potrebna njihova e-adresa. U zavisnosti od Webex plana aplikacije koji ima vaša kompanija, možda ćete moći da dodate više osoba.

Osoba koju pozovete dobija poziv da se pridruži sastanku i može da mu se pridruži ili da ga ignoriše.

Pozovite gosta u sastanak

Sa sastanka izaberite stavku VišePozovi gosta na sastanak, azatim unesite ime osobe ili e-adresu.


 

Možete da dodate nekoga kao gosta samo ako je sastanak u prostoru tima.

1

Iz sastanka dodirnite, a Više zatim izaberite stavku Pozovi goste. Ako ne vidite nijednu opciju, dodirnite bilo gde na ekranu da biste ih prikaželi.

2

Unesite ime osobe ili e-adresu, a zatim dodirnite Pozovi.


 

Možete da dodate nekoga kao gosta samo ako je sastanak u prostoru tima.

1

Iz sastanka dodirnite, a Više zatim izaberite Dodaj goste ovom pozivu. Ako ne vidite nijednu opciju, dodirnite bilo gde na ekranu da biste ih prikaželi.

2

Unesite ime osobe ili e-adresu, dodirnite njen unos, a zatim dodirnite dugme U redu.


 

Možete da dodate nekoga kao gosta samo ako je sastanak u prostoru tima.