Om mötet äger rum i ett utrymme iWebex-appen, inte ett vanligt Webex- eller möte i personligt rum kan du lägga till personer som är nya i appen, men du behöver deras e-postadress. Beroende påWebex-appenplanera ditt företag har kan du eventuellt lägga till fler än en person.

Personen du bjuder in får en inbjudan att delta i mötet och kan ansluta till eller ignorera den.

Bjud in gäst till möte

1

Klicka på , välj Bjud Merin till möte endast från ett möteoch ange sedan personens namn eller e-postadress.


 

Du kan endast lägga till någon som en gäst om mötet är i ett teamutrymme.

1

Under ett möte knackar du Mer på och väljer sedan Bjud in gäster. Om du inte ser några alternativ trycker du på valfri plats på skärmen för att visa dem.

2

Ange personens namn eller e-postadress och knacka sedan på Bjud in.


 

Du kan endast lägga till någon som en gäst om mötet är i ett teamutrymme.

1

Under ett möte knackar du på Mer och väljer sedan Lägg till gäster i detta samtal. Om du inte ser några alternativ trycker du på valfri plats på skärmen för att visa dem.

2

Ange personens namn eller e-postadress, knacka på posten och tryck sedan på OK.


 

Du kan endast lägga till någon som en gäst om mötet är i ett teamutrymme.