Všechny spárované Bluetooth® zařízení můžete vymazat z náhlavní soupravy.

 

Tato akce také vymaže adaptér Cisco náhlavní soupravy USB HD z paměti náhlavní soupravy. Viz spárovat adaptér Cisco náhlavní soupravy USB HD na náhlavní soupravě a přepárovat adaptér na náhlavní soupravu.

Náhlavní souprava Cisco 730 v párovacím režimu.

Podržením tlačítka Power/Bluetooth na osm sekund podržíte vypínač. Pokud jsou povolena zvuková oznámení, po odstranění všech zařízení Bluetooth bude přehrána příslušná hláška.