Z náhlavní soupravy můžete vymazat všechna spárovaná Bluetooth® zařízení.

 

Tato akce také vymaže adaptér USB HD náhlavní soupravy Cisco z paměti náhlavní soupravy. Viz Spárujte adaptér USB HD náhlavní soupravy Cisco s náhlavní soupravou a adaptér znovu spárujte s náhlavní soupravou.

Náhlavní souprava Cisco 730 v párovacím režimu.

Posuňte a podržte přepínač napájení/Bluetooth po dobu osmi sekund. Pokud jsou povolena zvuková oznámení, po odstranění všech zařízení Bluetooth bude přehrána příslušná hláška.