Postupujte podle kroků v se připojit ke schůzce služby Webex a připojíte se ke schůzka Webex.

Jakmile se připojíte ke schůzce, uvidíte také stav ověření ostatních účastníků.

 • – Identita ověřená Certificate Authority (CA) partnera Webex .

 • – Identita ověřena certifikační Webex CA.

 • – Identita není ověřena. Hostitel může ověřit neověřené účastníky tím, že je požádá o zaslání bezpečnostního kódu. Všichni účastníci schůzky by měli vidět stejný bezpečnostní kód, který se změní pokaždé, když se ke schůzce připojí nový účastník, aby schůzka zůstala zabezpečená.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o zabezpečení schůzky, klepněte na Informace o schůzce a potom na kartu Zabezpečení .

 • – Schůzka je šifrována mezi koncovými body.

 • – Připojení mezi počítačovou aplikací Webex a serverem Webex je zabezpečené, schůzka však nemá šifrování mezi koncovými zařízeními.

1

Přihlaste se k webu Webex.

2

Klikněte Zahájit schůzku vedle schůzky.

3

Jako hostitel uvidíte seznam osob čekajících v předsálí a pod jejich jmény informace o stavu ověření. Zaškrtněte zaškrtávací políčko vedle každé osoby, kterou chcete ke schůzce povolit, a klikněte Přiznej .

Během schůzky můžete kliknutím na tlačítko zobrazit podrobnosti o zabezpečení každého účastníka.pod jménem libovolného účastníka. V seznamu účastníků můžete také zobrazit stav ověření účastníků.
 • – Identita ověřená Certificate Authority (CA) partnera Webex .

 • – Identita ověřena certifikační Webex CA.

 • – Identita není ověřena. Hostitel může ověřit neověřené účastníky tím, že je požádá o zaslání bezpečnostního kódu. Všichni účastníci schůzky by měli vidět stejný bezpečnostní kód, který se změní pokaždé, když se ke schůzce připojí nový účastník, aby schůzka zůstala zabezpečená.

Chcete-li zobrazit podrobnosti zabezpečení o schůzce, klikněte Informace o schůzce a potom klikněte na možnost Zabezpečení kartu.

 • – Schůzka je šifrována mezi koncovými body.

 • – Připojení mezi aplikace Webex a serverem Webex je zabezpečené, schůzka však nemá šifrování mezi koncovými zařízeními.

4

Pokud chcete ověřit zabezpečení připojení se šifrováním koncových bodů, sdělte bezpečnostní kód všem účastníkům, a to slovně nebo ve zprávě mimo aplikaci Webex . Zeptejte se všech účastníků, zda na schůzce vidí stejný kód.

Pokud se některým účastníkům stejný bezpečnostní kód nezobrazí, požádejte je, aby schůzku opustili a znovu se připojili, a pak ověřte, zda se jejich bezpečnostní kód shoduje s aktuálním kódem. Aktuální kód, který vidíte, může být aktualizovaný. V případě potíží se obraťte na správce.
1

Přihlaste se k webu Webex.

2

Klepněte na Zahájit schůzku vedle schůzky.

3

Jako hostitel uvidíte seznam osob čekajících v předsálí a pod jejich jmény informace o stavu ověření. Zaškrtněte zaškrtávací políčko vedle všech osob, které chcete ke schůzce přijmout, a potom klepněte Přiznej .

Během schůzky můžete klepnutím na ikonu zobrazit podrobnosti o zabezpečení každého účastníkapod jménem libovolného účastníka. V seznamu účastníků můžete také zobrazit stav ověření účastníků.
 • – Identita ověřená Certificate Authority (CA) partnera Webex .

 • – Identita ověřena certifikační Webex CA.

 • – Identita účastníka je neověřená. Hostitel může ověřit neověřené účastníky tím, že je požádá o zaslání bezpečnostního kódu. Všichni účastníci schůzky by měli vidět stejný bezpečnostní kód, který se změní pokaždé, když se ke schůzce připojí nový účastník, aby schůzka zůstala zabezpečená.

Chcete-li zobrazit podrobnosti zabezpečení o schůzce, klepněte na Informace o schůzce a potom klepněte na možnost Zabezpečení kartu.

 • – Schůzka je šifrována mezi koncovými body.

 • – Připojení mezi aplikací Webex a serverem Webex je zabezpečené, schůzka však není šifrována mezi koncovými zařízeními.

4

Pokud chcete ověřit zabezpečení připojení se šifrováním koncových bodů, sdělte bezpečnostní kód všem účastníkům, a to slovně nebo ve zprávě mimo aplikaci Webex . Zeptejte se všech účastníků, zda na schůzce vidí stejný kód.

Pokud se některým účastníkům stejný bezpečnostní kód nezobrazí, požádejte je, aby schůzku opustili a znovu se připojili, a pak ověřte, zda se jejich bezpečnostní kód shoduje s aktuálním kódem. Aktuální kód, který vidíte, může být aktualizovaný. V případě potíží se obraťte na správce.