Postępuj zgodnie z instrukcjami w dołącz do Webex Meeting aby dołączyć do spotkania Webex .

Po dołączeniu do spotkania możesz również zobaczyć stan uwierzytelniania innych uczestników.

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Certificate Authority (CA) partnera Webex .

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Webex CA.

 • – Tożsamość niezweryfikowana. Prowadzący może uwierzytelnić niezweryfikowanych uczestników, prosząc ich o przesłanie kodu zabezpieczającego. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni widzieć ten sam kod zabezpieczeń, który zmienia się za każdym razem, gdy nowy uczestnik dołącza do spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo spotkania.

Aby zobaczyć szczegóły zabezpieczeń spotkania, dotknij informacji o spotkaniu, a następnie dotknij karty Zabezpieczenia .

 • – Spotkanie jest szyfrowane kompleksowo.

 • – Połączenie między aplikacją komputerową Webex a serwerem Webex jest bezpieczne, ale spotkanie nie jest szyfrowane kompleksowo.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Kliknij Rozpocznij spotkanie obok spotkania.

3

Jako prowadzący zobaczysz listę osób oczekujących w poczekalni wraz z informacjami o stanie weryfikacji pod ich nazwiskami. Zaznacz pole wyboru obok każdej osoby, którą chcesz dopuścić do spotkania, a następnie kliknij Przyznaj .

Podczas spotkania możesz zobaczyć szczegóły zabezpieczeń każdego uczestnika, klikającpod nazwiskiem każdego uczestnika. Stan uwierzytelniania uczestników można również sprawdzić na liście uczestników.
 • – Tożsamość zweryfikowana przez Certificate Authority (CA) partnera Webex .

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Webex CA.

 • – Tożsamość niezweryfikowana. Prowadzący może uwierzytelnić niezweryfikowanych uczestników, prosząc ich o przesłanie kodu zabezpieczającego. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni widzieć ten sam kod zabezpieczeń, który zmienia się za każdym razem, gdy nowy uczestnik dołącza do spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo spotkania.

Aby wyświetlić szczegóły zabezpieczeń spotkania, kliknij Informacje o spotkaniu , a następnie kliknij przycisk Bezpieczeństwo kartę.

 • – Spotkanie jest szyfrowane kompleksowo.

 • – Połączenie między aplikacją Webex a serwerem Webex jest bezpieczne, ale spotkanie nie jest szyfrowane kompleksowo.

4

Jeśli chcesz sprawdzić bezpieczeństwo połączenia z szyfrowaniem typu end-to-end, przekaż kod zabezpieczający wszystkim uczestnikom ustnie lub w wiadomości poza aplikacją Webex . Zapytaj wszystkich uczestników, czy widzą ten sam kod na spotkaniu.

Jeśli niektórzy uczestnicy nie widzą tego samego kodu zabezpieczającego, poproś ich o opuszczenie spotkania i ponowne dołączenie, a następnie sprawdź, czy ich kod zabezpieczający jest zgodny z bieżącym kodem. Bieżący kod, który widzisz, może być zaktualizowany. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z administratorem.
1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Dotknij Rozpocznij spotkanie obok spotkania.

3

Jako prowadzący zobaczysz listę osób oczekujących w poczekalni wraz z informacjami o stanie weryfikacji pod ich nazwiskami. Zaznacz pole wyboru obok każdej osoby, którą chcesz dopuścić do spotkania, a następnie dotknij opcji Przyznaj .

Podczas spotkania można zobaczyć szczegóły zabezpieczeń każdego uczestnika, dotykającpod nazwiskiem każdego uczestnika. Stan uwierzytelniania uczestników można również sprawdzić na liście uczestników.
 • – Tożsamość zweryfikowana przez Certificate Authority (CA) partnera Webex .

 • – Tożsamość zweryfikowana przez Webex CA.

 • – Tożsamość uczestnika nie została zweryfikowana. Prowadzący może uwierzytelnić niezweryfikowanych uczestników, prosząc ich o przesłanie kodu zabezpieczającego. Wszyscy uczestnicy spotkania powinni widzieć ten sam kod zabezpieczeń, który zmienia się za każdym razem, gdy nowy uczestnik dołącza do spotkania, aby zapewnić bezpieczeństwo spotkania.

Aby wyświetlić szczegóły zabezpieczeń spotkania, dotknij Informacje o spotkaniu , a następnie dotknij przycisku Bezpieczeństwo kartę.

 • – Spotkanie jest szyfrowane kompleksowo.

 • – Połączenie między aplikacją Webex a serwerem Webex jest bezpieczne, ale spotkanie nie jest szyfrowane kompleksowo.

4

Jeśli chcesz sprawdzić bezpieczeństwo połączenia z szyfrowaniem typu end-to-end, przekaż kod zabezpieczający wszystkim uczestnikom ustnie lub w wiadomości poza aplikacją Webex . Zapytaj wszystkich uczestników, czy widzą ten sam kod na spotkaniu.

Jeśli niektórzy uczestnicy nie widzą tego samego kodu zabezpieczającego, poproś ich o opuszczenie spotkania i ponowne dołączenie, a następnie sprawdź, czy ich kod zabezpieczający jest zgodny z bieżącym kodem. Bieżący kod, który widzisz, może być zaktualizowany. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z administratorem.