1

Během telefonního hovoru klikněte na Dalšía pak vyberte Park.

Hovor je přidržen a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Volání lze načíst jedním ze dvou způsobů:

  • Kliknutím na tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru získáte zpět zaparkovaný hovor.Chcete-li hovor získat z mobilní aplikace nebo jiného zařízení, vytočte zaparkované číslo odtud.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný může toto číslo vytočit z jiného zařízení a hovor získat.
1

Během telefonního hovoru klepněte na Dalšía vyberte možnost Park.

Hovor je přidržen a zobrazí se zaparkované číslo.

2

Volání lze načíst jedním ze dvou způsobů:

  • Kliknutím na tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru získáte zpět zaparkovaný hovor.Pokud chcete hovor získat z aplikace pro počítač nebo z jiného zařízení, vytočte zaparkované číslo odtud.
  • Sdílejte zaparkované číslo s ostatními a někdo jiný může toto číslo vytočit z jiného zařízení a hovor získat.

1

Během telefonního hovoru klikněte na Dalšía pak vyberte možnost Parkskupiny.

Hovor je přidržen a zobrazí se prodloužení zaparkovaného hovoru.

Pokud jste omylem zaparkovali hovor a chcete ho získat sami, klikněte na zelené tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru.Okno hovoru je k dispozici pouze po dobu 10 sekund.

2

Sdílejte rozšíření s osobou, která potřebuje načíst hovor, a ta může v zápatí aplikace kliknout na možnost Načíst hovor a zadat linku.

Pokud zaparkujete hovor a hovor nebude načten do určité doby, hovor se vám vrátí.

1

Během telefonního hovoru klepněte na Dalšía vyberte možnost Park.

Hovor je přidržen a zobrazí se prodloužení zaparkovaného hovoru.

Pokud jste omylem zaparkovali hovor a chcete ho získat sami, klepněte na zelené tlačítko Načíst v dolní části okna hovoru.Okno hovoru je k dispozici pouze po dobu 10 sekund.

2

Sdílejte linku s osobou, která potřebuje hovor načíst, přejděte na , vyberte Načíst hovora zadejte linku zaparkovaného hovoru.

Pokud zaparkujete hovor a hovor nebude načten do určité doby, hovor se vám vrátí.