1

Dok ste na telefonski razgovor, kliknite na dugme Još, a zatim izaberite stavku Parkiraj.

Poziv se stavlja na čekanju i parkirani broj se prikazuje.

2

Poziv se može preuzeti na jedan od dva načina:

  • Kliknite na dugme " Preuzmi" na dnu prozora poziva da biste preuzeli poziv koji ste parkirali. Ako poziv želite da preuzmete iz mobilne aplikacije ili drugog uređaja, od toga birajte parkirani broj.
  • Delite parkirani broj sa drugima, a neko drugi može da bira taj broj sa drugog uređaja da biste preuzeli poziv.
1

Kada ste na sastanku, dodirnite "Još telefonski razgovor", a zatim izaberite stavku Parkiraj.

Poziv se stavlja na čekanju i parkirani broj se prikazuje.

2

Poziv se može preuzeti na jedan od dva načina:

  • Kliknite na dugme " Preuzmi" na dnu prozora poziva da biste preuzeli poziv koji ste parkirali. Ako želite da preuzmete poziv iz aplikacije za radnu površinu ili drugog uređaja, od toga birajte parkirani broj.
  • Delite parkirani broj sa drugima, a neko drugi može da bira taj broj sa drugog uređaja da biste preuzeli poziv.

1

Dok ste na telefonski razgovor, kliknite na dugme Još, a zatim izaberite stavku Grupno parkiranje.

Poziv se stavlja na čekanju na i lokal na parkirani poziv ekrana.

Ako ste slučajno parkirali poziv i želite da ga preuzmete sami, kliknite na zeleno dugme "Preuzmi" na dnu prozora poziva. Prozor poziva je dostupan samo 10 sekundi.

2

Delite lokal sa osobom koja treba da preuzme poziv i može da klikne na opciju Preuzimanje poziva iz podnožja aplikacije i unese lokal.

Ako parkirate poziv i on nije preuzet u određenom roku, poziv će vam biti vraćen.

1

Kada ste na sastanku, dodirnite "Još telefonski razgovor", a zatim izaberite stavku Parkiraj.

Poziv se stavlja na čekanju na i lokal na parkirani poziv ekrana.

Ako ste slučajno parkirali poziv i želite da ga preuzmete sami, dodirnite zeleno dugme "Preuzmi" na dnu prozora poziva. Prozor poziva je dostupan samo 10 sekundi.

2

Delite lokal sa osobom kojoj je potrebno da preрe na poziv, izaberite "Preuzmi poziv", a zatim unesite lokal za parkirani poziv.

Ako parkirate poziv i on nije preuzet u određenom roku, poziv će vam biti vraćen.