1

Klik tijdens een telefoongesprek op Meer en selecteer Vervolgens Parkeren.

Het gesprek wordt in de wacht gezet en het geparkeerde nummer wordt weergegeven.

2

Het gesprek kan op twee manieren worden teruggehaald:

  • Klik onder aan uw gespreksvenster op Terughalen om het geparkeerde gesprek op te halen.Als u het gesprek wilt ophalen vanuit uw mobiele app of een ander apparaat, belt u vanaf daar het geparkeerde nummer.
  • Deel het geparkeerde nummer met anderen en iemand anders kan dat nummer bellen vanaf een ander apparaat om het gesprek op te halen.
1

Als u aan de telefoon bent, tikt u op Meer en selecteert u Parkeren.

Het gesprek wordt in de wacht gezet en het geparkeerde nummer wordt weergegeven.

2

Het gesprek kan op twee manieren worden teruggehaald:

  • Klik onder aan uw gespreksvenster op Terughalen om het geparkeerde gesprek op te halen.Als u het gesprek wilt ophalen vanuit uw bureaublad-app of een ander apparaat, belt u vanaf daar het geparkeerde nummer.
  • Deel het geparkeerde nummer met anderen en iemand anders kan dat nummer bellen vanaf een ander apparaat om het gesprek op te halen.

1

Klik tijdens een telefoongesprek op Meer en selecteer Vervolgens Groep parkeren.

Het gesprek wordt in de wacht gezet en het toestel van het geparkeerde gesprek wordt weergegeven.

Als u per ongeluk een gesprek hebt geparkeerd en u deze zelf wilt ophalen, klikt u op de groene knop Ophalen onder aan uw gespreksvenster.Uw gespreksvenster is slechts 10 seconden beschikbaar.

2

Deel het toestel met de persoon die de oproep moet ophalen. Vervolgens kunnen ze in de voettekst van de app op de optie Gesprek ophalen klikken en het toestel invoeren.

Als u een gesprek parkeren en het niet wordt binnen een bepaalde tijd teruggehaald, wordt het gesprek teruggegeven.

1

Als u aan de telefoon bent, tikt u op Meer en selecteert u Parkeren.

Het gesprek wordt in de wacht gezet en het toestel van het geparkeerde gesprek wordt weergegeven.

Als u per ongeluk een gesprek hebt geparkeerd en u deze zelf wilt ophalen, tikt u op de groene knop Ophalen onder aan uw gespreksvenster.Uw gespreksvenster is slechts 10 seconden beschikbaar.

2

Deel het toestel met de persoon die het gesprek moet ophalen Ga naar , selecteer Gesprek ophalen en voer vervolgens het toestel in van het geparkeerde gesprek.

Als u een gesprek parkeren en het niet wordt binnen een bepaalde tijd teruggehaald, wordt het gesprek teruggegeven.