1

Podczas połączenia telefonicznego kliknij Więcej , a następnie wybierz Park .

Połączenie zostanie zawieszone i wyświetlony zostanie zaparkowany numer.

2

Połączenie można wznowić na dwa sposoby:

  • Kliknij Pobierz na dole okna połączenia, aby przywrócić zaparkowane połączenie. Jeśli chcesz odzyskać połączenie z aplikacji mobilnej lub innego urządzenia, wybierz stamtąd zaparkowany numer.
  • Udostępnij zaparkowany numer innym osobom, a ktoś inny będzie mógł wybrać ten numer z innego urządzenia, aby odzyskać połączenie.
1

Podczas rozmowy telefonicznej dotknij opcji Więcej , a następnie wybierz Park .

Połączenie zostanie zawieszone i wyświetlony zostanie zaparkowany numer.

2

Połączenie można wznowić na dwa sposoby:

  • Kliknij Pobierz na dole okna połączenia, aby przywrócić zaparkowane połączenie. Jeśli chcesz odzyskać połączenie z aplikacji klasycznej lub innego urządzenia, wybierz stamtąd zaparkowany numer.
  • Udostępnij zaparkowany numer innym osobom, a ktoś inny będzie mógł wybrać ten numer z innego urządzenia, aby odzyskać połączenie.

1

Podczas połączenia telefonicznego kliknij Więcej , a następnie wybierz Parkowanie grupowe .

Połączenie zostanie zawieszone, a numer wewnętrzny zaparkowanego połączenia zostanie wyświetlony.

Jeśli przypadkowo zaparkowałeś połączenie i chcesz je odzyskać samodzielnie, kliknij zielony Pobierz u dołu okna połączenia. Okno połączenia jest dostępne tylko przez 10 sekund.

2

Udostępnij numer wewnętrzny osobie, która musi odzyskać połączenie, a ta może kliknąć przycisk Odzyskaj połączenie w stopce aplikacji i wprowadź rozszerzenie.

Jeśli zaparkujesz połączenie i nie zostanie ono przywrócone w określonym czasie, zostanie ono zwrócone.

1

Podczas rozmowy telefonicznej dotknij opcji Więcej , a następnie wybierz Park .

Połączenie zostanie zawieszone, a numer wewnętrzny zaparkowanego połączenia zostanie wyświetlony.

Jeśli przypadkowo zaparkowałeś połączenie i chcesz je odzyskać samodzielnie, dotknij zielonego przycisku Pobierz u dołu okna połączenia. Okno połączenia jest dostępne tylko przez 10 sekund.

2

Udostępnij numer wewnętrzny osobie, która musi odzyskać połączenie, przejdź do , wybierz Odzyskaj połączenie , a następnie wprowadź numer wewnętrzny zaparkowanego połączenia.

Jeśli zaparkujesz połączenie i nie zostanie ono przywrócone w określonym czasie, zostanie ono zwrócone.