Tutaj znajdziesz ustawienia obrazu wideo i dźwięku z kamery dostępne na Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

ten Kamera biurkowa Webex jest zaprojektowany do działania po wyjęciu z pudełka. Możesz także dostosować ustawienia obrazu wideo, aby spełnić wymagania sieci lub obrazu wideo.


Ze względu na ograniczenia systemu Mac OS ustawienia aparatu są przywracane do wartości domyślnych po ponownym podłączeniu aparatu z zamkniętą aplikacją aparatu. Pozostaw aplikację aparatu otwartą, aby zachować dostosowanie po ponownym podłączeniu aparatu.

Przed rozpoczęciem

 • Zainstaluj Aplikacja Webex do aparatu biurkowego w Twoim komputerze.

 • Otwórz migawkę aparatu. Nie można zmienić ustawień przy zamkniętej przesłonie.

1

Otworzyć Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

2

Skonfiguruj parametry na Podstawowy oraz Zaawansowany zakładka jak potrzebujesz.

Poniższa tabela opisuje parametry obrazu wideo dostępne na Podstawowy patka.

Tabela 1. Ustawienia obrazu wideo w zakładce Podstawowe

Parametr

Opis

Rozdzielczość

Wybierz rozdzielczość nagrań wideo i statycznych zdjęć robionych za pomocą aplikacji aparatu.

Wyższa rozdzielczość zapewnia wyższą klarowność obrazu, większe wykorzystanie procesora na komputerze i wymaga więcej miejsca na zapisywanie nagranych filmów i migawek.


 

Zalecamy użycie domyślnej rozdzielczości dla wideokonferencji lub ustawienie jej zgodnie z aplikacją do obsługi konferencji.

Domyślne 1280x720

Opcje

 • 4096x2160 (wymagany port USB 3.0, niedostępny w trybie najlepszego przeglądu).

 • 3840x2160 (wymagany port USB 3.0, niedostępny w trybie najlepszego przeglądu).

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 864x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Częstotliwość odświeżania

Wybierz szybkość klatek z listy rozwijanej.

Szybkość klatek jest mierzona w klatkach na sekundę (fps). Wyższa liczba klatek na sekundę zapewnia płynniejsze wyświetlanie wideo, powoduje większe wykorzystanie procesora na komputerze i wymaga więcej miejsca na zapisanie nagranych plików wideo.

Wybierz częstotliwość klatek odpowiednią dla Twojej sieci i komputera. Dostępne opcje różnią się w zależności od określonej rozdzielczości i specyfikacji portu USB w komputerze.


 

Nie ustawiaj szybkości klatek na 60 kl./s podczas używania kamery do wideokonferencji. W przeciwnym razie jakość wideo pogorszy się.

Domyślne 30

Opcje dla USB 3.0: 15, 30, 60

Opcje dla USB 2.0: 5, 10, 15, 30

Pole widzenia

Pole widzenia określa szerokość widoku, który możesz zobaczyć z kamery. Im wyższy stopień ustawisz, tym szerszy obraz.

Gdy włączony jest najlepszy przegląd, pole widzenia jest ustawione na 81. Nie możesz tego zmienić. Jeśli wyłączysz najlepszy przegląd, pole widzenia zostanie przywrócone do ostatniego ustawienia.

Domyślne 81

Opcje 65, 70, 75, 81

Jasność

Dostosuj jasność obrazu z kamery do dostępnego światła.

Przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć jasność lub w prawo, aby zwiększyć jasność.

Aparat wykorzystuje wykrywanie twarzy podczas ustawiania prawidłowej automatycznej ekspozycji. Ale jeśli twoje miejsce jest jasno oświetlone od tyłu lub z przodu, może to spowodować niedoświetlenie lub prześwietlenie twojego obrazu. Dostosuj ustawienie Jasność, jeśli podczas rozmowy wideo widać sylwetkę lub prześwietlenie.

Poniższa tabela opisuje parametry obrazu wideo dostępne na Zaawansowany patka.

Tabela 2. Ustawienia obrazu wideo na karcie Zaawansowane

Parametr

Opis

Automatyczne ustawianie ostrości

Włącza lub wyłącza automatyczne ustawianie ostrości.

W trybie autofokusa aparat dostosowuje obiektyw tak, aby ustawić ostrość na obiekcie w widoku z kamery.

Jeśli tryb autofokusa jest wyłączony, możesz ręcznie wyregulować ostrość. Przeciągnij suwak w lewo, aby przybliżyć ostrość obiektywu, lub w prawo, aby ustawić ostrość dalej.

Domyślne Włącz

Automatyczny balans bieli

Włącza lub wyłącza automatyczny balans bieli.

Gdy tryb automatyczny jest włączony, kamera sprawdza warunki oświetlenia i określa kolory do renderowania obrazu.

Gdy tryb automatyczny jest wyłączony, możesz użyć suwaka, aby ręcznie dostosować balans bieli i uzyskać zamierzone kolory obrazu.

Domyślne Włącz

Skontaktuj się

W razie potrzeby dostosuj wartość kontrastu, aby poprawić klarowność obrazu.

Przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć kontrast obrazu lub w prawo, aby zwiększyć kontrast.

Ostrość

Reguluje poziom ostrości. Odpowiedni poziom ostrości oddaje wyraźnie szczegóły obrazu. Przeciągnij suwak w lewo, aby wygładzić obraz lub w prawo, aby wyostrzyć obraz.

Ręczna redukcja migotania

Niektóre sztuczne oświetlenie, takie jak lampy fluorescencyjne, powoduje migotanie obrazu wideo. Domyślnie kamera automatycznie wykrywa migotanie światła w otoczeniu i minimalizuje wpływ migotania na jakość obrazu.

Jeśli domyślny tryb automatyczny nie eliminuje migotania, włącz przełącznik i wypróbuj dostępne opcje, aby zoptymalizować jakość obrazu.

Domyślne Wyłącz

Opcje dla trybu ręcznego: 50 Hz, 60 Hz

Użyj zoomu cyfrowego, gdy potrzebujesz dokładniej przyjrzeć się osobie lub przedmiotowi. Po powiększeniu możesz użyć narzędzia strzałki na ekranie do poruszania się po obrazie.

Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że funkcja Najlepszy przegląd jest wyłączona. Nie możesz używać funkcji powiększania, gdy włączony jest najlepszy przegląd.

1

Otworzyć Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

2

Najedź myszą na klatkę wideo.

3

Kliknij + lub - na pasku powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

4

Użyj strzałek na ramce wideo, aby poruszać się po obrazie.

Odwróć obraz, jeśli chcesz, aby obraz wideo był odwrócony poziomo.

Ustawienie działa również na nagraniach wideo i migawkach.

1

Otworzyć Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

2

Kliknij ikona klapki w prawym górnym rogu klatki wideo.

Domyślnie mikrofony kamery są Na. Wycisz swoje mikrofony, jeśli nie chcesz, aby uczestnicy spotkania Cię słyszeli.

Gdy mikrofony są wyciszone, nagrania wykonane aparatem są ciche.

Jeśli używasz aparatu z aplikacją do obsługi spotkań, upewnij się, że wybrałeś Kamera biurkowa Webex jako kanał audio w ustawieniach aplikacji spotkania.

1

Otworzyć Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

2

Pod klatką wideo na żywo kliknij Niemy.

3

Aby wznowić dźwięk, kliknij Wyłącz wyciszenie.

Dostosuj głośność mikrofonu, jeśli podczas spotkania brzmisz za głośno lub za cicho. Nie można regulować głośności, gdy jest wyciszony.

1

Otworzyć Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

2

Kliknij strzałkę w dół (˅) na Niemy przycisk.

3

Na Wzmocnienie mikrofonu okno, przesuń Głośność wejściowa suwak w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć głośność.

Możesz określić lokalizację na dysku lokalnym, aby zapisać zdjęcia i nagrania. Domyślnie pliki multimedialne są zapisywane w Głoska bezdźwięczna folder na dysku lokalnym w
...\Users\<user_ID>\Documentation\Cisco Camera\Media

1

Otworzyć Aplikacja Webex do aparatu biurkowego.

2

Na Zaawansowany zakładka, kliknij Reszta pod Lokalizacja pliku multimedialnego.

3

Wybierz żądany folder i kliknij Wybierz katalog.