Hier vindt u de instellingen voor camera video beeld en audio die beschikbaar zijn op de Webex Desk Camera-toepassing.

De Webex Desk Camera is zo ontworpen dat deze niet meer werkt. U kunt ook de instellingen voor videobeelden aanpassen om te voldoen aan uw vereisten voor uw netwerk of videobeelden.


Vanwege de beperkingen van het macOS worden de camera-instellingen teruggezet op de standaard waarde wanneer u de camera opnieuw aansluit terwijl de camera toepassing is gesloten. Zorg ervoor dat de cameratoepassing geopend blijft om uw aanpassing te behouden wanneer u de camera opnieuw aansluit.

Voordat u begint

 • Installeer de Webex Desk Camera toepassing op uw computer.

 • Open de sluiter van de camera. U kunt de instellingen niet wijzigen wanneer de sluiter gesloten is.

1

Open de Webex Desk Camera-toepassing.

2

Configureer de parameters op het tabblad Standaard of Geavanceerd.

In de volgende tabel worden de parameters voor videobeelden beschreven die op het tabblad Standaard beschikbaar zijn.

Tabel 1. Instellingen voor video beeld op het tabblad basis

Parameter

Beschrijving

Best Overview

Met Best Overview bent u altijd op de juiste manier in het videobeeld.

Schakel deze functie in om de camera u automatisch binnen het kader te laten plaatsen. Als u de instelling voor het gezichtsveld wilt aanpassen of de zoomfunctie wilt gebruiken, schakelt u deze functie uit.


 
 • Voor een optimale werking van Best Overview moet u ervoor zorgen dat u gecentreerd bent in het kader voordat u deze functie inschakelt.

 • Deze functie ondersteunt een resolutie tot 1920x1080.

Standaard: Uit

Resolutie

Kies een resolutie voor de video-opnamen en statische afbeeldingen die u met de camera-app maakt.

Hogere resolutie zorgt voor een hogere helderheid van de afbeelding, leidt tot meer CPU gebruik op uw computer en vereist meer opslag om de opgenomen video's en moment opnamen op te slaan.


 

We raden u aan de standaardresolutie voor videoconferenties te gebruiken of deze te laten overeenkomen met uw vergadertoepassing.

Standaard: 1280x720

Opties:

 • 4096x2160 (USB 3.0 vereist en niet beschikbaar in de modus Best Overview.)

 • 3840x2160 (USB 3.0 vereist en niet beschikbaar in de modus Best Overview.)

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 864x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Framesnelheid

Kies een framesnelheid in de vervolgkeuzelijst.

De framesnelheid wordt gemeten in frames per seconde (fps). Een hogere framesnelheid zorgt voor een vloeiender videoweergave, resulteert in een hoger CPU-gebruik op uw computer, en vereist meer opslagruimte om de opgenomen videobestanden op te slaan.

Standaard: 30

Opties: 15, 30, 60


 

60fps is beschikbaar voor 1920x1080 wanneer u de camera aansluit op een USB 3,0-of een USB-C-poort. Stel de framesnelheid niet in op 60fps wanneer u de camera gebruikt voor videoconferenties. Anders wordt de video kwaliteit verminderd.

Gezichtsveld

Het gezichtsveld bepaalt de breedte van de weergave die u via de camera kunt zien. Hoe hoger de waarde die u hebt ingesteld, hoe breder de beelden.

Wanneer het beste overzicht is ingeschakeld, wordt het veld weer gave ingesteld op 81. U kunt dit niet wijzigen. Als u Best Overview uitschakelt, wordt het gezichtsveld teruggezet op de laatste instelling.

Standaard: 81

Opties: 65, 70, 75, 81

Helderheid

Pas de helderheid van het camerabeeld aan het beschikbare lampje aan.

Sleep de schuifregelaar naar links om de helderheid te verlagen of naar rechts om de helderheid te verhogen.

De camera gebruikt de gezichtsdetectie wanneer de juiste automatische belichting wordt ingesteld. Maar als uw locatie helder verlicht of op de voorgrond is, kan het beeld onder- of overbelicht worden weer gegeven. Pas de helderheidsinstelling aan bij silhouetweergave of overbelichting tijdens een videogesprek.

In de volgende tabel worden de parameters voor videobeelden beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad Geavanceerd.

Tabel 2. Instellingen voor video beeld op het tabblad Geavanceerd

Parameter

Beschrijving

Automatische focus

Hiermee kunt u de automatische focus in- of uitschakelen.

In de modus voor automatische focus past de camera de lens aan om het onderwerp in de cameraweergave scherp te stellen.

Als de modus voor automatische focus is uitgeschakeld, kunt u de focus handmatig aanpassen. Sleep de schuifregelaar naar links om de lens dichterbij scherp te stellen en naar rechts om verder scherp te stellen.

Standaard: Aan

Automatische witbalans

Hiermee kunt u de automatische witbalans in- of uitschakelen.

Wanneer de automatische modus is ingeschakeld, onderzoekt de camera de belichtingsomstandigheden en bepaalt de kleuren om de afbeelding weer te geven.

Wanneer de automatische modus is uitgeschakeld, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de witbalans handmatig aan te passen en de gewenste afbeeldingskleuren op te halen.

Standaard: Aan

Contrast

Pas indien nodig de contrastwaarde aan om de helderheid van het beeld te verbeteren.

Sleep de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen of naar rechts om het contrast te verhogen.

Verzadiging

Een correcte instelling voor verzadiging zorgt ervoor dat uw beeld levendiger wordt.

Sleep de schuif regelaar naar links of naar rechts om de gewenste kleur Toon in te stellen.

Scherpte

Hiermee past u het scherpteniveau aan. Een correct scherpteniveau geeft de afbeeldingsgegevens duidelijk weer. Sleep de schuifregelaar naar links om de afbeelding vloeiend te maken of naar rechts om de afbeelding te verscherpen.

Handmatige anti-schittering

Sommige kunstmatige belichting, net als fluorescerende lampjes, veroorzaakt schitteringen in videobeelden. De camera detecteert standaard lichtschitteringen in de omgeving en minimaliseert de invloed ervan op de afbeeldingskwaliteit.

Als de standaard automatische modus de schitteringen niet elimineert, schakelt u de schakelaar in en probeert u met de beschikbare opties om de kwaliteit van de afbeelding te optimaliseren.

Standaard: Uit

Opties voor de hand matige modus: 50 Hz, 60 Hz

Gebruik Digital zoom wanneer u een persoon of voorwerp beter wilt bekijken. Wanneer u hebt ingezoomd, kunt u met de pijl op het scherm door de afbeelding navigeren.

Voordat u begint

Controleer of de functie Best Overview is uitgeschakeld. U kunt de functie in-en uitzoomen niet gebruiken als Best Overview is ingeschakeld.

1

Open de Webex Desk Camera-toepassing.

2

Beweeg de muisaanwijzer over het videoframe.

3

Klik op de + of - op de zoombalk om in of uit te zoomen op de afbeelding.

4

Gebruik de pijlen in het videoframe om door de afbeelding te navigeren.

Draai de afbeelding als u een horizon taal omgekeerde weer gave wilt.

1

Open de Webex Desk Camera-toepassing.

2

Klik op het pictogramspie gelen in de rechter bovenhoek van het video frame.

De cameramicrofoon is standaard ingeschakeld. Demp de microfoon als u niet wilt dat de deelnemers aan de vergadering u kunnen horen.

Wanneer de microfoons gedempt zijn, zijn de opnamen die met de camera zijn genomen, stil.

Als u uw camera met een vergader toepassing gebruikt, moet u Webex Desk Camera als het geluids kanaal selecteren voor de toepassings instellingen van de vergadering.

1

Open de Webex Desk Camera-toepassing.

2

Klik onder het live videoframe op Dempen.

3

Als u het geluid wilt hervatten, klikt u op Dempen opheffen.

Pas het microfoonvolume aan als u tijdens een vergadering te hard of te zacht klinkt. U kunt het volume niet aanpassen wanneer het geluid is gedempt.

1

Open de Webex Desk Camera-toepassing.

2

Klik op de pijl-omlaag (˅) op de knop Dempen.

3

Verplaats in het venster Microfoonversterking de schuifregelaar voor het Invoervolume naar links om het volume te verlagen of naar rechts om het volume te verhogen.

U kunt een locatie op uw lokale station opgeven om uw foto's en opnamen op te slaan. Mediabestanden worden standaard opgeslagen in de map Media op uw lokale station
. ..\Users\ < user_ID > \Documentation\Cisco Camera\Media

1

Open de Webex Desk Camera-toepassing.

2

Klik op het tabblad Geavanceerd op Wijzigen onder Mediabestandslocatie.

3

Kies de gewenste map en klik op Map selecteren.