Du kan spela in videor om händelser på plats eller möten med appen Cisco Desk Camera . Inspelningarna sparas som AVI-filer i mappen Media.


 

Om du stänger slutaren stoppas inspelningen.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera .

2

Håll mus pekaren över bild ramen om du vill spela upp video inspelnings knapparna och spelar in video.

  • Klicka på Spela in för att starta inspelning.

  • Klicka på Pausa för att pausa inspelningen.

  • Klicka på Fortsätt spela in igen för att fortsätta inspelningen.

  • Klicka på Stoppa för att stoppa inspelningen.

  • Klicka på Knappen Media mapp Om du vill att dina inspelnings filer ska visas i Media-mappen.

Använd ögonblicks bild funktionen på appen Cisco Desk Camera för att spara statiska bilder. Bilderna sparas som BMP-filer i mappen Media.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Justera inställningarna för att optimera bilden om det behövs.

3

Under video ramen klickar du på Knappen för ögonblicks bilder Ta en bild från Live-videon.

4

Klicka på Knappen Media mapp Om du vill öppna Media -mappen där ögonblicks bilderna sparas.

Som standard är kamerans mikrofoner . Stäng av mikrofonerna om du vill ha inspelningar utan ljud.

Om du använder kameran med ett mötes program ser du till att du väljer kameran som ljud kanal på Mötes appens inställningar. Du kan använda appen möte för att stänga av eller slå på dig själv under ett möte.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Längst ned i video ramen klickar du på ljud av-knappen.

3

Om du vill återuppta ljudet klickar du på Knappen Slå på ljud av.

Justera mikrofon volymen innan du startar video inspelningar. Du kan inte justera volymen när ljudet är avstängt.

Om du använder mikrofonerna i kameran för möten ska du använda volym funktionen i appen möte för att justera ljud volymen.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Gå till fliken mikrofon inställningar .

3

Dra reglaget volym åt vänster för att öka eller minska volymen.

Du kan ange en plats på den lokala disken där du vill spara bilder och inspelningar. Som standard sparas mediafiler i media -mappen på den lokala enheten.

Sökvägen till mappen varierar beroende på operativ system:

  • Fönster C:\Users\ < user_ID > \Documents\Cisco Camera\Media
  • MacOS Macintosh-HD: disken//< user_ID >/Documents/Cisco kamera/Media
1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Gå till fliken Media , klicka på ändra under Media fil Sök väg .

3

Välj önskad mapp och klicka på Välj mapp (för Windows) eller Öppna (för MacOS).