Než začnete

V závislosti na vašem plánu Webex a typu schůzky, ke které se připojujete, se vám možná nezobrazí možnost Zavolejte mi.

1

Po kliknutí na Připojit se k e-mailové pozvánce vyberte možnosti zvukového připojení.

2

Vyberte Zavolejte mi a zadejte nebo vyberte telefonní číslo, včetně směrového čísla oblasti, na které vám má Webex zavolat.

Pokud dáváte přednost tomu, aby vám Webexzavolal na vaše interní číslo na vašem firemním webu, vyberte šipku, zaškrtněte políčko Zavolejte mi na interní číslo a zadejte své interní číslo. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že správce webexu povolil zpětné volání na interní čísla.


 
Chcete-li se při příštím připojení ke zvuku snadno připojit, uložte si telefonní číslo. Poté můžete vybrat číslo místo toho, abyste ho museli zadávat. Vyberte šipku, vyberte Spravovat moje telefonní čísla a podle pokynů uložte své telefonní číslo.

Ve výchozím nastavení, když vám schůzka zavolá, budete vyzváni k stisknutí tlačítka 1 v telefonu a připojte se ke zvuku. Chcete-li se připojit ke zvuku schůzky ihned po přijetí hovoru ze služby Webex, zaškrtněte políčko Připojit ke zvuku bez stisknutí tlačítka 1 v telefonu.

Tuto možnost doporučujeme ponechat nezaškrtnutí, aby nedošlo k narušení schůzky, například volání přímo do hlasové schránky.

3

Po kliknutí na Připojit se ke schůzce přijměte hovor, když zazvoní telefon.

Pokud se zobrazí výzva, stisknutím tlačítka 1 se připojte ke zvuku schůzky.

Projděte si seznam aspektů pro použití Zavolejte mi .