Przed rozpoczęciem

Opcja Zadzwoń do mnie może nie być widoczna, w zależności od planu Webex i typu spotkania, do którego dołączasz.

1

Po kliknięciu przycisku Dołącz w zaproszeniu e-mail wybierz opcje połączenia audio.

2

Wybierz pozycję Zadzwoń do mnie pod adresem i wprowadź lub wybierz numer telefonu, w tym numer kierunkowy, pod który ma dzwonić webex.

Jeśli wolisz, aby Webexzadzwonił do Ciebie na Twój wewnętrzny numer w witrynie firmy, zaznacz strzałkę, zaznacz pole wyboru Zadzwoń do mnie na numer wewnętrzny, a następnie wprowadź swój numer wewnętrzny. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy administrator Webex włączył wywołanie zwrotne z numerami wewnętrznymi.


 
Aby następnym razem łatwo połączyć się z dźwiękiem, zapisz swój numer telefonu. Następnie możesz wybrać numer zamiast go wprowadzać. Wybierz strzałkę, wybierz pozycję Zarządzaj moimi numerami telefonów , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać swój numer telefonu.

Domyślnie, gdy spotkanie zadzwoni do Ciebie, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie 1 na telefonie, aby połączyć się z dźwiękiem. Możesz zaznaczyć pole wyboru Połącz z dźwiękiem bez naciskania 1 na moim telefonie, aby połączyć się z dźwiękiem spotkania natychmiast po odebraniu połączenia z Webex.

Zalecamy pozostawienie tej opcji niezaznaczonej, aby zapobiec zakłóceniom spotkania, takim jak połączenie przechodzące bezpośrednio do poczty głosowej.

3

Po kliknięciu przycisku Dołącz do spotkania odbierz połączenie, gdy zadzwoni telefon.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij 1, aby połączyć się z częścią audio spotkania.

Przejrzyj listę zagadnień związanych z używaniem funkcji Zadzwoń do mnie .