לפני שתתחיל

ייתכן שלא תראה את האפשרות התקשר אליי , בהתאם לתוכנית Webex שלך ולסוג הפגישה שאליה אתה מצטרף.

1

לאחר שלחצת על הצטרף להזמנה לדואר האלקטרוני שלך, בחר את אפשרויות חיבור השמע.

2

בחר התקשר אליי והזן או בחר מספר טלפון, כולל אזור החיוג, שבו ברצונך ש- Webex יתקשר אליך.

אם אתה מעדיף ש - Webexיתקשר אליך במספר הפנימי שלך באתר הארגוני שלך, בחר את החץ, סמן את תיבת הסימון התקשר אליי במספר פנימי ולאחר מכן הזן את המספר הפנימי שלך. אפשרות זו זמינה רק אם מנהל Webex שלך הפך את השיחה החוזרת למספרים פנימיים לזמינה.


 
כדי להתחבר לשמע בקלות בפעם הבאה, שמור את מספר הטלפון שלך. לאחר מכן, תוכל לבחור את המספר במקום להזין אותו. בחר את החץ, בחר נהל את מספרי הטלפון שלי ולאחר מכן בצע את ההוראות לשמירת מספר הטלפון שלך.

כברירת מחדל, כאשר הפגישה מתקשרת אליך, תתבקש ללחוץ על 1 בטלפון כדי להתחבר לשמע. באפשרותך לסמן את תיבת הסימון התחבר לאודיו מבלי ללחוץ על 1 בטלפון שלי כדי להתחבר לשמע הפגישה מיד לאחר שתענה לשיחה מ - Webex.

אנו ממליצים להשאיר אפשרות זו ללא סימון כדי למנוע שיבושים בפגישה, כגון השיחה העוברת ישירות לתא הקולי.

3

לאחר שתלחץ על הצטרף לפגישה , ענה לשיחה כאשר הטלפון שלך מצלצל.

אם תתבקש, לחץ על 1 כדי להתחבר לשמע הפגישה.

סקור רשימה של שיקולים לשימוש ב- Call me .