Før du starter

Det kan hende du ikke ser alternativet Ring meg, avhengig av Webex-planen og møtetypen du blir med i.

1

Når du har klikket på Bli med i e-postinvitasjonen, velger du alternativene for lydtilkobling.

Alternativer for lydtilkobling
2

Velg Ring meg på, og skriv inn eller velg et telefonnummer, inkludert retningsnummeret, som du vil at Webex skal ringe deg på.

Angi telefonnummeret

Hvis du foretrekker at Webex ringer deg på det interne nummeret på firmaets nettsted, velger du pilen, merker av for Ring meg med et internt nummer og skriver inn det interne nummeret. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Webex-administratoren har aktivert tilbakeringing til interne numre.

Avkrysningsboksen Ring meg på et internt nummer

 
Hvis du vil koble til lyd på en enkel måte neste gang, kan du lagre telefonnummeret. Deretter kan du velge nummeret i stedet for å måtte skrive det inn. Velg pilen, velg Administrer telefonnumrene mine og følg deretter instruksjonene for å lagre telefonnummeret.

Når møtet ringer deg, blir du som standard bedt om å trykke på 1 på telefonen for å koble til lyd. Du kan merke av for Koble til lyd uten å trykke på 1 på telefonen min for å koble til møtelyden umiddelbart etter at du har svart på anropet fra Webex.

Vi anbefaler at du ikke fjerner merket for dette alternativet for å forhindre avbrudd i møtet, for eksempel at samtalen går direkte til telefonsvareren.

Avkrysningsboksen Koble til lyd uten å trykke på 1 på telefonen min
3

Når du har klikket på Bli med i møte, svarer du på anropet når telefonen ringer.

Hvis du blir bedt om det, trykker du på 1 for å koble til møtelyden.

Se gjennom en liste over hensyn du må ta når du bruker Ring meg.