Pro efektivní nasazení sluchátek uživatelům použijte informace o inventáři sluchátek. Můžete si prohlížet a třídit jednotlivé sluchátka připojená k aplikaci Webex, Webex Meetings a Webex Desk Pro. Každá stránka sluchátek zobrazuje sériové číslo modelu sluchátek, verzi firmwaru, stav připojení a délku připojení sluchátek.

Nasazené náhlavní soupravy můžete třídit podle modelu, stavu nebo uživatele.

Když kliknete na sluchátka v ovládacím rozbočovači, můžete zobrazit podrobnosti o zařízení. Následující tabulka zobrazuje zobrazené informace.

Tabulka 1. Obsah stránky náhlavní soupravy v ovládacím rozbočovači

Pole

Popis

Připojen k

Poslední zařízení nebo softwarový klient připojený k náhlavní soupravě

Patří do

Uživatel pracovního prostoru přiřazený k zařízení

Značky

Seznam štítků použitých na zařízení

Sériové číslo

Sériové číslo sluchátek

Software

Aktuální verze firmwaru sluchátek

Typ připojení

Typ připojení sluchátek

Historie připojení

Seznam nedávných událostí připojení sluchátek

1

Ze zákaznického pohledu v https://admin.webex.com/přejděte na Zařízení.

2

Volitelné: Do vyhledávacího panelu napište Headset zobrazovat pouze sluchátka ve vašem inventáři.

3

Vyberte sluchátka z inventáře.

Můžete vygenerovat vlastní přehled sluchátek v inventáři jako soubor CSV.
1

Ze zákaznického pohledu v https://admin.webex.com/přejděte na Zařízení.

2

Volitelné: Do vyhledávacího panelu napište headset zobrazovat pouze sluchátka ve vašem inventáři.

3

Vyberte sluchátka, která chcete zahrnout do zprávy o inventáři.

4

Klikněte na tlačítko Exportovat jako CSV.

5

Vyberte atributy zařízení, které chcete zahrnout do zprávy o inventuře.

6

Klikněte na tlačítko Export.

Jednotlivá sluchátka můžete z ovládacího centra smazat, pokud například uživatel opustí vaši společnost a sluchátka se již nepoužívají.
1

Ze zákaznického pohledu v https://admin.webex.compřejděte na Zařízení.

2

Klikněte na sluchátka, která chcete odebrat z inventáře.

3

Klepněte na tlačítko Delete (Smazat) a potvrďte akci ve vyskakovacím okně.

Pokud skupinu sluchátek nepotřebujete, můžete je smazat z ovládacího centra.
1

V zobrazení pro zákazníky https://admin.webex.compřejděte do části Zařízení a vyberte sluchátka, která chcete odstranit.

2

Klepněte na tlačítko Delete Devices (Odstranit zařízení) a potvrďte akci ve vyskakovacím okně.