Använd information om headsets förteckning för att effektivt distribuera headset till dina användare. Du kan visa och sortera mellan enskilda headset som är anslutna till Webex, Cisco Webex Meetings och de Cisco Webex Desk Pro. Varje headset-sida visar serienummer för headsetmodell, version av inbyggd programvara, anslutningsstatus och hur länge headsetet har anslutits.

Du kan sortera distribuerade headset efter modell, status eller användare.

När du klickar på ett headset i Control Hub kan du visa enhetsinformation. Följande tabell visar den information som visas.

Tabell 1. Innehåll på headsetsida i Control Hub

Fält

Beskrivning

Ansluten till

Den sista enheten eller den softa klienten som är ansluten till headsetet

Tillhör

Arbetsyteanvändare som har tilldelats enheten

Taggar

Lista över taggar som tillämpas på enheten

Serienummer

Headsets serienummer

Program

Aktuell version av den inbyggda programvaran för headset

Anslutningstyp

Typ av headsetanslutning

Anslutningshistorik

Lista över senaste händelser för headsetanslutning

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Enheter.

2

Valfritt: I sökfältet skriver du in Headset för att endast visa headset i ditt lager.

3

Välj ett headset från lagret.

Du kan skapa en anpassad rapport av headset i ditt lager som en CSV-fil.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/går du till Enheter.

2

Valfritt: I sökfältet skriver du headset för att endast visa headset i ditt lager.

3

Välj headset som du vill inkludera i din inventeringsrapport.

4

Klicka på Exportera som CSV.

5

Välj enhetsattributen som du vill inkludera i din inventeringsrapport.

6

Klicka på Rapporter

Du kan ta bort ett enskilt headset från Control Hub om till exempel en användare lämnar företaget och headsetet inte längre används.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Enheter.

2

Klicka på det headset som du vill ta bort från lagret.

3

Klicka på Ta bort och bekräfta åtgärden i popup-fönstret.

Om en grupp headset inte behövs kan du ta bort dem från Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Enheter och väljer de headset du vill ta bort.

2

Klicka på Ta bort enheter och bekräfta åtgärden i popup-fönstret.