Určete možnosti dostupné účastníkům během školení Cisco Webex

Výchozí oprávnění, která účastníci mají, můžete určit, jakmile zahájíte školení.

  

Prezentující může udělit účastníkům během školení nebo je odebrat nebo je odebrat, ať už je vyberete na stránce Možnosti relace:

 • Uložit

 • Tisk

 • Přidat poznámku

 • Seznam účastníků

 • Miniatury

 • Video

 • Další nebo předchozí stránky

 • Konverzace

 • Přenos souborů

 • Záznam

Pokud nevyberete video, chat, přenos souborů nebo nahrávání, jejich přidružené funkce nejsou během školení k dispozici.

  1Na stránce Plánování tréninku nebo Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Možnosti relace > Možnosti úprav .
  2V části Oprávnění účastníkaudělte nebo odeberte oprávnění všem účastníkům zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí každé možnosti.
  3Výběrem možnosti Uložit zavřete stránku Možnosti relace.
  4Vyberte Plán nebo Aktualizovat .

  Byl tento článek užitečný?