En presentatör kan bevilja följande privilegier till eller ta bort dem från deltagare under utbildningsmötet, om du har valt dem på sidan Sessionsalternativ:

  • Spara

  • Skriv ut

  • Kommentera

  • Deltagarlista

  • Miniatyrer

  • Video

  • Nästa eller föregående sidor

  • Chatt

  • Filöverföring

  • Inspelning

Om du inte väljer video, chat, filöverföring eller inspelning kommer dess associerade funktioner inte att vara tillgängliga under utbildningsmötet.

1

sidan Schemalägg utbildning möte eller Redigera schemalagt utbildnings möte väljer du Mötes alternativ > Redigera alternativ.

2

Under Deltagarprivilegier beviljar du eller tar bort privilegier för alla deltagare genom att markera eller avmarkera respektive alternativ.

3

Välj Spara för att stänga sidan Sessionsalternativ.

4

Välj Schemalägg eller Uppdatera.