Zadajte možnosti dostupné pre účastníkov počas školenia Cisco Webex

Môžete určiť predvolené privilégiá, ktoré majú účastníci po začatí tréningu.

  

Prednášajúci môže počas školenia udeliť alebo odobrať účastníkom nasledujúce privilégiá, či už ich vyberiete na Možnosti relácie strana:

 • Uložiť

 • Tlačiť

 • Komentovať

 • Zoznam účastníkov

 • Miniatúry

 • Video

 • Ďalšie alebo predchádzajúce stránky

 • Chat

 • Prenos súboru

 • Nahrávanie

Ak nevyberiete Video, Chat, Prenos súborov alebo Nahrávanie, súvisiace funkcie nebudú počas tréningu dostupné.

  1 Na Naplánujte si školenie alebo Upraviť naplánované školenie stránku, vyberte Možnosti relácie > Možnosti úprav.
  2 Pod Výsady účastníkov, udeliť alebo odstrániť privilégium pre všetkých účastníkov začiarknutím alebo zrušením začiarknutia každej možnosti.
  3 Vyberte Uložiť uzavrieť Možnosti relácie stránku.
  4 Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať.

  Bol tento článok užitočný?