Określanie opcji dostępnych dla uczestników podczas sesji szkoleniowej Cisco Webex

Możesz określić domyślne uprawnienia, które uczestnicy mają po rozpoczęciu sesji szkoleniowej.

  

Prezenter może przyznać uczestnikom następujące uprawnienia lub usunąć je uczestnikom podczas sesji szkoleniowej, niezależnie od tego, czy zostaną wybrane na stronie Opcje sesji:

 • Zapisz

 • Drukuj

 • Adnotacje

 • lista uczestników;

 • Miniatury

 • Wideo

 • Następna lub poprzednia strona

 • Czat

 • Transfer plików

 • Nagrywanie

Jeśli nie wybierzesz wideo, czatu, przesyłania plików lub nagrywania, powiązane z nimi funkcje nie będą dostępne podczas sesji treningowej.

  1Na stronie Zaplanuj sesję treningową lub Edytuj zaplanowaną sesję treningową wybierz pozycję Opcje sesji > Edytuj opcje.
  2W obszarze Uprawnienia uczestnikaprzyznaj lub usuń uprawnienia dla wszystkich uczestników, zaznaczając lub odznaczając każdą opcję.
  3Wybierz pozycję Zapisz, aby zamknąć stronę Opcje sesji.
  4Wybierz zaplanuj lub Aktualizuj .

  Czy ten artykuł był pomocny?