Određivanje opcija dostupnih učesnicima tokom Cisco Webex treninga

Možete odrediti podrazumevane privilegije koje učesnici imaju kada započnete obuku.

  

Prezentator može da dodeli sledeće privilegije ili da ih ukloni od učesnika tokom treninga, bez obzira da li ih izaberete na stranici "Opcije sesije":

 • Sačuvaj

 • Odštampaj

 • Hvataj beleške

 • Lista učesnika

 • Sličice

 • Video zapis

 • Sledeće ili prethodne stranice

 • Ćaskanje

 • Prenos datoteka

 • Snimak

Ako ne izaberete opciju "Video", "Ćaskanje", "Prenos datoteka" ili "Snimanje", njihove povezane funkcije neće biti dostupne tokom obuke.

  1Na stranici Planiranje treninga ili Uređivanje zakazane sesije obuke izaberite stavku Opcije sesije > Opcije uređivanja.
  2U okviru Privilegijeučesnika odobrite ili uklonite privilegiju za sve učesnike tako što ćete proveriti ili opozovete izbor svake opcije.
  3Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste zatvorili stranicu "Opcije sesije".
  4Izaberite raspored ili ažuriranje .

  Da li je ovaj članak bio koristan?