Odpověď na anketu

Slido je k dispozici v aplikaci Webex Meetings. Slido můžete použít v plánech až pro 10 000 uživatelů ve webinářích Webex na webechverze 41.9 a novějších. Ankety Slido jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků, zatímco kvízy jsou k dispozici až pro 5 000 uživatelů.

Když je s vámi během schůzky nebo webinářesdílena anketa , otevře se panel Slido .

Pokud panel Slido nevidíte , otevřete horučně.

1

Vyberte nebo zadejte odpověď a pak vyberte Odeslat.

Pokud si děláte kvíz, vyberte Připojit se. Před výběrem možnosti Připojit se můžete být vyzváni k zadání svého jména. Pokud se hostitel rozhodl zobrazit žebříček pro kvíz, je to jméno, které se na něm objeví.

2

Pokud chcete změnit odpověď, kterou jste odeslali, vyberte Upravit odpověď. Ujistěte se, že to uděláte před ukončením hlasování nebo před ukončením hlasování.

Chcete-li změnit odpověď na kvíz, klikněte na libovolnou možnost a poté vyberte možnost Odeslat znovu před ukončením hlasování nebo ukončením hlasování.

Chcete-li změnit odpověď na hodnocení, změňte pořadí a poté vyberte možnost Odeslat znovu před ukončením hlasování nebo ukončením hlasování.

Hostitel s vámi může sdílet výsledky ankety během schůzky nebo po ní.