Odpovědět na dotazník

Slido je k dispozici v aplikaci Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Slido Webex Meetings můžete používat na webech verze 41.6 a novějších a v aplikaci Webex Webinars na webech verze 41.9 a novějších. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků a kvízy až pro 5 000 účastníků.

Když je s vámi během schůzky nebo webináře sdílena anketa, otevře se Slido panel.

Pokud panel nevidíteSlido , otevřete jej ručně na adrese Aplikace > Slido > Aktivní relace nebo klepněte na tlačítko > Slido (ankety a otázky a odpovědi) , pokud používáte platformu Webex Suite.

1

Vyberte nebo zadejte odpověď a poté vyberte možnost Odeslat.

Pokud přijímáte kvíz, vyberte možnost Připojit se. Před výběrem možnosti Připojit můžete být vyzváni k zadání svého jména. Pokud se hostitel rozhodl zobrazit žebříček pro kvíz, jedná se o název, který se na něm zobrazí.

2

Pokud chcete změnit odpověď, kterou jste odeslali, vyberte možnost Upravit odpověď. Ujistěte se, že tak učiníte před ukončením hlasování nebo před ukončením hlasování.

Chcete-li změnit odpověď na kvíz, klikněte na libovolnou možnost a poté zvolte možnost Odeslat znovu, než se hlasování ukončí nebo anketa skončí.

Chcete-li změnit odpověď na hodnocení, změňte hodnocení a poté zvolte možnost Odeslat znovu, než se hlasování ukončí nebo anketa skončí.

Hostitel s vámi může sdílet výsledky ankety během schůzky nebo po ní.