Odpověď na anketu

Slido je k dispozici ve schůzkách Cisco Webex na webech verze 41.6 a novějších. Tato funkce je k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte status.webex.com/maintenance, kdy bude na vašem webu k dispozici. Pokud chcete najít verzi webexových schůzek, kterou používáte, podívejte se na stránku Najít číslo verze schůzek Cisco Webex.

Když je s vámi během schůzky sdílena anketa, otevře se panel Slido.

Pokud panel Slido nevidíte, otevřete panel ručně.

1

Vyberte nebo zadejte odpověď a pak vyberte Odeslat.

Pokud berete kvíz, vyberte Připojit se. Před výběrem možnosti Připojit se můžete být vyzváni k zadání svéhojména. Pokud se hostitel rozhodl zobrazit žebříček pro kvíz, zobrazí se na něj toto jméno.

2

Chcete-li změnit odpověď, kterou jste odeslali, vyberte upravit odpověď. Ujistěte se, že tak učiníte před uzavřením hlasování nebo koncem hlasování.

Pokud chcete změnit odpověď na kvíz, klikněte na libovolnou možnost a pak před uzavřením hlasování nebo koncem hlasování vyberte Odeslat znovu.

Pokud chcete změnit odpověď na hodnocení, změňte pořadí a pak před uzavřením hlasování nebo koncem hlasování vyberte Odeslat znovu.

Hostitel schůzky s vámi může výsledky hlasování sdílet během schůzky nebo po ní.