Een enquête beantwoorden

Ido is beschikbaar in de Webex Meetings. U kunt Video gebruiken in abonnementen voor maximaal 10.000 gebruikers in Webex Webinarsop sites van versie 41.9 en hoger . Enquêêten met deelnemers zijn beschikbaar voor maximaal 10.000 deelnemers, terwijl quizzen beschikbaar zijn voor maximaal 5000 gebruikers.

Wanneer een enquête met u wordt gedeeld tijdens een vergadering of webinar, wordt het deelvensterIdo geopend.

Als u het deelvensterIdo niet kunt zien , opent u het deelvenster handmatig.

1

Selecteer uw antwoord of voer het in en selecteer vervolgens Verzenden.

Als u een quiz neemt, selecteert u Deelnemen. U wordt mogelijk gevraagd uw naam in te voeren voordat u Deelnemen selecteert. Wanneer de host heeft besloten een quiz voor de quiz weer te geven, is dit de naam die erop wordt weergegeven.

2

Als u het verzonden antwoord wilt wijzigen, selecteert u Antwoord bewerken. Zorg ervoor dat u dit doet voordat het stemmen wordt gesloten of de enquête wordt beëindigd.

Als u een quizantwoord wilt wijzigen, klikt u op een van de opties en selecteert u vervolgens Opnieuw verzenden voordat het stemmen wordt gesloten of de enquête wordt beëindigd.

Als u een antwoord op de rangschikking wilt wijzigen, wijzigt u de rangschikking en selecteert u vervolgens Opnieuw verzenden voordat het stemmen wordt gesloten of de enquête wordt beëindigd.

De host kan de enquêteresultaten tijdens of na de vergadering met u delen.