Een enquête beantwoorden

Video is beschikbaar in Cisco Webex Meetings op sites van versie 41.6 en later. Deze functie is beschikbaar in een onafhankelijke versiecyclus. Controleer status.webex.com/maintenance wilt zien wanneer deze beschikbaar wordt op uw site. Zie De versie zoeken Webex Meetings uw versienummer om de versie Cisco Webex Meetings Webex Meetings die u gebruikt te vinden.

Wanneer een enquête met u wordt gedeeld tijdens een vergadering, wordt het deelvensterIdo geopend.

Als het deelvensterIdo niet wordt weergegeven, opent u het deelvenster handmatig.

1

Selecteer uw antwoord of voer het in en selecteer vervolgens Verzenden.

Als u een quiz neemt, selecteert u Deelnemen. U wordt mogelijk gevraagd uw naam in te voeren voordat u Deelnemen selecteert. Wanneer de host heeft besloten een quiz voor de quiz weer te geven, is dit de naam die erop wordt weergegeven.

2

Als u het verzonden antwoord wilt wijzigen, selecteert u Antwoord bewerken. Zorg ervoor dat u dit doet voordat het stemmen wordt gesloten of de enquête wordt beëindigd.

Als u een quizantwoord wilt wijzigen, klikt u op een van de opties en selecteert u vervolgens Opnieuw verzenden voordat het stemmen wordt gesloten of de enquête wordt beëindigd.

Als u een antwoord op de rangschikking wilt wijzigen, wijzigt u de rangschikking en selecteert u vervolgens Opnieuw verzenden voordat het stemmen wordt gesloten of de enquête wordt beëindigd.

De host van de vergadering kan de enquêteresultaten tijdens of na de vergadering met u delen.