Odpowiedz na ankietę

Slido jest dostępne w Webex Meetings. Możesz używać Slido w planach dla maksymalnie 10 000 użytkowników w webinariach Webex w wersji 41.9 i nowszych witrynach. Ankiety Slido są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, a quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 użytkowników.

Gdy ankieta zostanie Ci udostępniona podczas spotkania lub webinaru, otworzy się panel Slido .

Jeśli nie widzisz panelu Slido , otwórz goręcznie.

1

Wybierz lub wprowadź odpowiedź, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

Jeśli bierzesz udział w quizie, wybierz pozycję Dołącz. Przed wybraniem opcji Dołączmoże zostać wyświetlony monit o podanie imienia i nazwiska. Jeśli gospodarz zdecydował się pokazać tabelę wyników quizu, jest to nazwa, która się na niej pojawia.

2

Jeśli chcesz zmienić przesłaną odpowiedź, wybierz pozycję Edytuj odpowiedź. Upewnij się, że to robisz przed zakończeniem głosowania lub zakończeniem ankiety.

Aby zmienić odpowiedź na quiz, kliknij dowolną opcję, a następnie wybierz Wyślij ponownie przed zamknięciem głosowania lub zakończeniem ankiety.

Aby zmienić odpowiedź rankingową, zmień ranking, a następnie wybierz Wyślij ponownie przed zakończeniem głosowania lub zakończeniem ankiety.

Gospodarz może podzielić się z Tobą wynikami ankiety w trakcie lub po spotkaniu.