Můžete odeslat různé reakce tak, že během schůzky zvolíte tlačítko reakce .

Reakce jsou viditelné vám i všem ostatním účastníkům schůzky a jsou zobrazeny jména osob, kterým pracujete. Příchozí reakce se zobrazují jako proud Emojis na levé dolní straně obrazovky.Hostitel a spoluhostitel schůzky mohou povolit a zakázat reakce ze seznamu účastníků. Přejděte do seznamu účastníků, klepněte na tlačítko Další (...) a přepněte nebo vypněte možnost Povolit reakce .


  • Reakce jsou dostupné v rámci plánovaných schůzek i Osobních místností ve službě Webex Meetings. Reakce nejsou dostupné na schůzkách s v rámci prostorů.

  • Tato funkce je dostupná v WBS41.6 a novějších verzích.

  • Reakce nejsou podporovány na zařízeních DX, MX nebo SX Series.

Když jsou během schůzky k dispozici reakce, zobrazuje se tlačítko reakce V ovládacích prvcích hovoru. Pokud se tlačítko reakce nezobrazuje , klepněte na tlačítko více V ovládacích prvcích hovoru.

Klepněte na tlačítko reakce a vyberte Emoji, kterou chcete odeslat. Po dlouhém stisku tlačítka na Emoji změníte tón vzhledu. Pokud je zařízení v osobním režimu, vybraný tón vzhledu zůstane. U sdílených zařízení bude tón vzhledu vynulován po ukončení hovoru.