Możesz wysyłać różne reakcje, wybierając przycisk Reakcje podczas spotkania.

Reakcje są widoczne dla Ciebie i wszystkich pozostałych uczestników spotkania, a także wyświetlane są nazwiska osób reagujących. Przychodzące reakcje są wyświetlane jako strumień emoji w lewym dolnym rogu ekranu.Gospodarz i współgospodarz spotkania mogą włączać i wyłączać reakcje z listy uczestników. Przejdź do listy uczestników, dotknij przycisku Więcej (...) i włącz Zezwalaj na reakcje lub wyłączone.


  • Reakcje są dostępne w ramach spotkań Webex, zarówno spotkań zaplanowanych, jak i spotkań w Pokoju Osobistym. Reakcje nie są dostępne w spotkaniach typu oparte na obszarze.

  • Funkcja ta jest dostępna w wersji WBS41.6 i nowszych.

  • Reakcje nie są obsługiwane na urządzeniach z serii DX, MX i SX.

Jeśli podczas spotkania dostępne będą reakcje, zobaczysz przycisk Reakcje W elementach sterujących połączeniami. Jeśli nie widzisz przycisku Reakcje , kliknij Więcej W elementach sterujących połączeniami.

Kliknij Reakcje i wybierz emoji, które chcesz wysłać. Naciśnij i przytrzymaj emoji, aby zmienić odcień skóry. Gdy urządzenie znajduje się w trybie osobistym, wybrany odcień skóry pozostanie. Na współdzielonych urządzeniach odcień skóry zostanie zresetowany po zakończeniu połączenia.