Du kan skicka olika reaktioner genom att klicka på knappen reaktioner under ett möte.

Reaktionerna visas för dig och alla andra deltagare i mötet, och namnen på personerna som reagerar visas. De inkommande reaktioner visas som en ström med emojis längst ned till vänster på skärmen.Värden och samvärden på mötet kan aktivera och inaktivera reaktioner via deltagarlistan. Gå till deltagar listan, tryck på knappen mer (...) och aktivera eller inaktivera Tillåt reaktioner .


  • Reaktioner är tillgängliga på både schemalagda möten och möten i personliga rum i Webex Meetings. Reaktioner är inte tillgängliga i utrymmesbaserade möten.

  • Den här funktionen är tillgänglig i WBS41.6 och senare.

  • Reaktioner stöds inte på enheter i DX, MX eller SX-serien.

När du har till gång till reaktioner under ett möte visas en reaktions knapp I samtals kontrollerna. Om du inte ser knappen reaktioner trycker du på mer I samtals kontrollerna.

Tryck på reaktioner och välj den emoji som du vill skicka. Tryck ned i emoji för att ändra hud tonen. När din enhet är i det personliga läget kommer den valda skal tonen att kvarstå. På delade enheter återställs skal tonen när samtalet avslutas.