Rozpoznávání gest není k dispozici na schůzkách zahájených z prostoru Webex. Reakce jsou viditelné v aplikacích Webex a na zařízeních, která tuto funkci podporují. Můžete také zjistit, zda někdo zareagoval v aplikacích Webex.


Rozpoznávání gest je ve výchozím nastavení vypnuto. Během schůzky jej můžete zapnout klepnutím na tlačítko Reagovat v ovládání hovorů a přepnutím na Rozpoznat gesta .

1

Na schůzce zvedněte ruku, tleskněte nebo zvedněte palec nahoru nebo dolů před zařízením Desk. Na obrazovce se zobrazí potvrzovací časovač. Podržte svou reakci, dokud nebude časovač dokončen. Pokud zastavíte své gesto před dokončením časovače, nespustí se žádná akce.

Účastníci schůzky vidí tlesknutí rukou, palec nahoru nebo dolů na obrazovce a jméno osoby, která reagovala.

Účastníci schůzky vidí na obrazovce oznámení, že někdo zvedl ruku. Oznámení s celým jménem se zobrazí u první zvednuté ruky.Ikona Zvednout ruku Ukazuje, kolik lidí zvedlo ruce.

2

Chcete-li snížit ruku, znovu klepněte na tlačítko Reagovat a vyberte možnost Spustit ruku .