Schůzky v kalendáři, které mají videoadresy, se automaticky zobrazí v seznamu schůzek, i když se nejedná o standardní schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku aplikace Webex, která je přidružena k prostoru. Oznámení o schůzce a tlačítko Připojit se zobrazí také v seznamu schůzek a zpráv pro tyto schůzky 5 minut před jejich plánovaným začátkem. Nemusíte dělat nic – schůzky s videoadresami se automaticky zobrazí v seznamu schůzek za následujících podmínek:

 • Máte aplikaci Webex pro Windows nebo Mac.

 • Máte hybridní kalendář.

 • Používáte Microsoft Outlook Exchange, Microsoft Outlook 365 nebo G Suite pro Kalendář Google.

 • Adresa videa je v těle schůzky. (V Kalendáři Google může být adresa v těle nebo v datech konference dané schůzky.)

 • Adresa videa v jednom z podporovaných formátů uvedených v následujícím seznamu:

  Podporované formáty adres videa

  
      sip:alphanumeric@example.com 
     
  
      sips:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:123_4356@example.com 
     
  
      sip:12345@example.com 
     
  
      12345@example.com 
     
  
      <a href="sip:alphanumeric@example.com">dial meeting</a> 
     
  
      <a href="sip:1234@example.com"><b>dial conference</b></a> 
     
  
      <tag>12345@example.com<tag> 
     

  Nepodporované formáty adres videa

  
      mailto:12345@example.com 
     
  
      conf:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:12345