Takviminizde video adresleri olan toplantılar, bir alanla ilişkili Webex standart toplantısı, Kişisel Toplantı Odası toplantısı veya Webex Uygulaması toplantısı olmasa bile toplantı listenizde otomatik olarak görünecektir. Planlanan toplantılar başlamadan 5 dakika önce bu toplantılar için toplantı bildirimi ve Katıl düğmesini de görürsünüz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur; video adresleri olan toplantılarınız aşağıdaki koşullar altında otomatik olarak toplantı listenizde görünür:

 • Windows veya Mac için Webex Uygulamanız var.

 • Karma Takviminiz var.

 • Google Takvim için Microsoft Outlook Exchange, Microsoft Outlook 365 veya G Suite kullanıyorsunuz.

 • Video adresi toplantının gövdesinde. (Google Takvim için adres gövdede veya o toplantının konferans verilerinde olabilir.)

 • Aşağıdaki listede gösterilen desteklenen biçimlerden birinde video adresi:

  Desteklenen Video Adresi Biçimleri

  
      sip:alphanumeric@example.com 
     
  
      sips:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:123_4356@example.com 
     
  
      sip:12345@example.com 
     
  
      12345@example.com 
     
  
      <a href="sip:alphanumeric@example.com">dial meeting</a> 
     
  
      <a href="sip:1234@example.com"><b>dial conference</b></a> 
     
  
      <tag>12345@example.com<tag> 
     

  Desteklenmeyen Video Adresi Biçimleri

  
      mailto:12345@example.com 
     
  
      conf:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:12345