Möten i din kalender som har videoadresser visas automatiskt i din möteslista, även om de inte är ett Webex-standardmöte, ett möte i ett personligt rum eller ett Webex-appmöte som är kopplat till ettutrymme. Du ser även en mötesavisering och en Delta-knapp i listan över möten och meddelanden för dessa möten fem minuter innan de är schemalagda att starta. Du behöver inte göra något – dina möten med videoadresser kommer automatiskt att visas i din möteslista under följande omständigheter:

 • Du har Webex-appen för Windows eller Mac.

 • Du har Hybrid-kalendern.

 • Du använder Microsoft Outlook Exchange, Microsoft Outlook 365 eller G Suite för Google Kalender.

 • Videoadressen finns i brödtexten för mötet. (För Google Kalender kan adressen finnas i brödtexten eller i konferensdata för mötet.)

 • Videoadressen i ett av de format som stöds visas i följande lista:

  Format för videoadresser som stöds

  
      sip:alphanumeric@example.com 
     
  
      sips:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:123_4356@example.com 
     
  
      sip:12345@example.com 
     
  
      12345@example.com 
     
  
      <a href="sip:alphanumeric@example.com">dial meeting</a> 
     
  
      <a href="sip:1234@example.com"><b>dial conference</b></a> 
     
  
      <tag>12345@example.com<tag> 
     

  Format för videoadresser stöds inte

  
      mailto:12345@example.com 
     
  
      conf:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:12345