Vyměňte své chrániče.

Než začnete

Ujistěte se, že máte správné chrániče přidrženého modelu náhlavní soupravy. Aplikace "Cisco náhlavní 560 Series ušní chrániče" není kompatibilní s řadou náhlavní 520 soupravy Cisco a 530 Cisco.
1

Staré polstrování otočte proti směru hodinových ručiček.

2

Staré polstrování odeberte z reproduktoru.

3

Nasaďte nové polstrování na reproduktor.

4

Nové polstrování otočte ve směru hodinových ručiček.