Vyměňte své chrániče.

Než začnete

Ujistěte se, že máte správné chrániče přidrženého modelu náhlavní soupravy. Polstrování náhlavní soupravy Cisco řady 560 nejsou kompatibilní s náhlavní soupravou Cisco řady 520 ani s náhlavní soupravou Cisco řady 530.
1

Otáčejte starým polstrováním proti směru hodinových ručiček.

2

Sejměte staré polstrování z reproduktoru.

3

Nasaďte nové polstrování na reproduktor.

4

Nové polstrování otočte ve směru hodinových ručiček.