Webex Training zvyšuje efektivitu vašich online vzdělávacích programů. Můžete pořádat živá interaktivní školení pro studenty kdekoli a aktivně je zapojit pomocí praktických cvičení, testů a schůzek ve skupinách pro kvalitnější výuku.

Naplánovat školení

Přihlaste se na webu Webex Training své organizace a přejděte do sekce Hostovat relaci > Naplánovat školení.

Vyplňte alespoň základní informace o relaci, jako jsou požadavky na registraci, datum, nastavení zvuku a účastníci. Můžete také dopředu nastavit schůzky ve skupinách, počítačová praktika a výukové materiály.

Spustit školení

V naplánovaném čase se přihlaste na webu Webex Training své organizace. Přejděte do sekce Moje aplikace Webex > Mé schůzky, vyhledejte školení a vyberte možnost Spustit.

Připojit se ke školení

Když jste byli pozváni na školení, obdrželi jste e-mail s pokyny. Stačí kliknout na odkaz a připojíte se k relaci. V části Připojit se k relaci zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Připojit se nyní.


Můžete být požádáni o zadání hesla relace. Heslo najdete v pozvánce na školení.

Uživatelské rozhraní Webex Training je jednoduché. Uprostřed jsou možnosti školení a vpravo účastníci a další panely.

Připojit ke zvuku

Chcete-li se během školení Webex připojit ke zvuku, můžete použít telefon nebo počítač (se sluchátky).

Přejděte na a vyberte způsob připojení:


Chcete-li obdržet zpětné volání na jiné číslo, vyberte možnost z rozevíracího seznamu a zvolte Zavolejte mi.

Spustit video

Když se připojíte ke školení, vaše video je ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud chcete, aby vás ostatní viděli, výběrem položky zapněte webovou kameru. Po zapnutí videa bude tlačítko modré.


Pokud nechcete, aby vás lidé slyšeli, vypněte zvuk výběrem možnosti .

Rozmysleli jste se a nechcete být na videu? Výběrem položky ukončíte přenos videa v rámci školení. Po vypnutí videa bude tlačítko šedé.

Sdílet obsah

Chcete-li během školení sdílet obrazovku, vyberte možnost .

Chcete-li sdílet soubory, jako je prezentace aplikace Microsoft PowerPoint, vyberte možnost z rozevíracího seznamu .

Možnost sdílení (obrazovka, soubor nebo aplikace) bude uložena pro příště.


Další možnosti sdílení naleznete v nabídce Sdílet.

Záznam školení

Vaše školení jsou důležitá. Pokud se jich nemůže zúčastnit každý, nebo pokud chcete zpřístupnit nahrané školení na vyžádání, pořiďte si záznam relace a pak ji sdílejte. Nahrávka zahrnuje audio, video i prezentace.

Při školení vyberte možnost pro okamžité nahrávání. Vy i vaši účastníci uvidíte během nahrávání červenou ikonu.

Po skončení školení obdržíte e-mail s odkazem na nahrávku.

Vaše nahrávka obvykle dorazí brzy po ukončení školení, ale může to chvíli trvat, v závislosti na velikosti nahrávky, šířce pásma webu a dalších faktorech.

Další informace