Přidejte e-mailové domény pro web schůzky Webex. Jakmile budou e-mailové domény ověřeny, koncoví uživatelé nebudou muset ověřovat e-mailové adresy v dané doméně. Chcete-li ověřit doménu, přidejte ji sem, získejte ověřovací token DNS z nabídky akcí a poté token zkopírujte a vložte do sekce záznamu TXT ve vaší doméně, abyste prokázali vlastnictví.

Počínaje verzí WBS39.2.5 budou subdomény přidané do správy webu před ověřením nadřazené domény nebo po ověření automaticky ověřeny bez potřeby tokenu. Jakékoli subdomény přidané před dostupností verze WBS39.2.5 se nebudou automaticky ověřovat a může být nutné je znovu přidat.

Pro ověření domén poskytujeme token, který přidáme do záznamu DNS TXT hostitele vaší domény. Abychom potvrdili, že doménu vlastníte, zkontrolujeme tento token na serveru DNS.

Než začnete

 • Chcete-li ji ověřit, musíte vlastnit doménu.

 • Jste nuceni ověřit v určitém pořadí, abyste zabránili uzamčení správce. Nejprve musíte přidat doménu správce, následovanou všemi ostatními doménami.

 • Ověření e-mailu se vztahuje na všechny weby, včetně těch, které jsou nastaveny pro jednotné přihlašování, s výjimkou webů spravovaných centrem Control Hub.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > E- mail > E-mailové domény .

2

Vyberte možnost Přidat doménu, zadejte název domény a vyberte možnost Přidat .

3

Klikněte na další vedle domény a zvolte Načíst ověřovací token .

4

Zkopírujte ověřovací token do záznamu DNS TXT.

 • Pokud váš hostitel DNS podporuje pouze jeden záznam TXT, přidejte token na samostatný řádek.

 • Pokud váš hostitel DNS podporuje více záznamů, přidejte token na jeden řádek do vlastního záznamu TXT.

5

Vyberte si jednu:

 • Přidejte záznam DNS TXT na dns server.
 • Pokud je server DNS nakonfigurován jiným správcem, odešlete záznam DNS TXT správci a přidejte jej na server DNS.
6

Klikněte na Ověřit vedle každé domény.

 • Pokud se ověření nezdaří, chyba je uložena do mezipaměti serveru DNS. Server DNS vymaže mezipaměť po zadané době v nastavení TTL (Time To Live). Po vymazání mezipaměti je nutné počkat, až to server DNS vymaže znovu. Ověřovací token můžete znovu přidat a požádat o ověření domény.

 • Pokud je ověřovací token nalezen a spárován, stav domény se změní na ověřený v aplikaci Webex Site Administration. Chcete-li potvrdit, že jsou vaše domény ověřeny, vraťte se do e-mailových domén a potvrďte, že se tento stav zobrazí vedle domény:


   

  Počínaje verzí WBS39.2.5 budou subdomény přidané do správy webu před ověřením nadřazené domény nebo po ověření automaticky ověřeny bez potřeby tokenu. Jakékoli subdomény přidané před dostupností verze WBS39.2.5 se nebudou automaticky ověřovat a může být nutné je znovu přidat.