Lägg till e-postdomäner för Webex-möteswebbplatsen. När en e-postdomän väl är verifierad behöver slutanvändare inte verifiera e-postadresser i den domänen. Om du vill verifiera en domän lägger du till den här, hämtar en DNS-verifieringsnyckel i åtgärdsmenyn och kopierar och klistrar sedan in den nyckeln i TXT-registreringsavsnittet på din domän för att bevisa att du äger domänen.

Från och med WBS39.2.5 verifieras de underdomäner som läggs till i webbplatsadministrationen före eller efter att moderdomänen har verifierats automatiskt utan att någon token behövs. Alla underdomäner som lagts till innan WBS39.2.5 är tillgängliga kommer inte att verifieras automatiskt och kan behöva läggas till på nytt.

För att verifiera domäner tillhandahåller vi en token som kan läggas till i din domänvärds DNS TXT-post. För att bekräfta att du äger domänen söker vi efter denna token på DNS-servern.

Innan du börjar

 • Du måste äga en domän för att verifiera den.

 • Du måste kontrollera i en särskild ordning för att förhindra låsning av administratör. Du måste till exempel först lägga till administratörsdomänen följt av alla andra domäner.

 • E-postverifiering gäller för alla webbplatser, inklusive de som har konfigurerats för enkel inloggning, förutom webbplatser som hanteras av Control Hub.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > E-post > E-postdomäner .

2

Välj Lägg till domän , ange ditt domännamn och välj Lägg till .

3

Klicka på mer bredvid din domän och välj Hämta verifieringstoken .

4

Kopiera verifieringstoken till din DNS TXT-registrering.

 • Om DIN DNS-värd endast har stöd för en TXT-registrering lägger du till token på en separat linje.

 • Om DNS-värden har stöd för flera poster lägger du till din token på en enda rad i sin egen TXT-post.

5

Välj ett alternativ:

 • Lägg till DNS TXT-posten till din DNS-server.
 • Om din DNS-server har konfigurerats av en annan administratör ska du skicka DNS TXT-posten till din administratör för att lägga till i din DNS-server.
6

Klicka på Verifiera bredvid varje domän.

 • Om verifieringen misslyckas cachelagras felet av din DNS-server. Din DNS-server rensar cacheminnet efter den angivna tidslängden i inställningen Time To Live (TTL). Du måste vänta med att försöka igen när DNS-servern rensar cacheminnet. Du kan lägga till verifieringstoken igen och begära verifieringen för domänen.

 • Om verifieringstoken hittas och matchar ändras domänstatusen till verifierad i Webex webbplatsadministration. För att bekräfta att dina domäner är verifierade återgår du till e-postdomäner och bekräftar att den här statusen visas bredvid domänen:


   

  Från och med WBS39.2.5 verifieras de underdomäner som läggs till i webbplatsadministrationen före eller efter att moderdomänen har verifierats automatiskt utan att någon token behövs. Alla underdomäner som lagts till innan WBS39.2.5 är tillgängliga kommer inte att verifieras automatiskt och kan behöva läggas till på nytt.